EVA WAS EERST Göbekli Tepe, de navelberg - Turkije - oudste tempel

 

 

Blind geloof in gezag is de grootste vijand van de waarheid (Albert Einstein).

 

 

Archeologen wereldwijd zijn het voor één keer roerend eens: 'We begrijpen er niets van'. Citaten daterend van maart 2009: 'Göbekli Tepe verandert alles' (Ian Holder, universiteit van Stanford). 'Dit gaat mijn verstand te boven' (Steve Mithen, universiteit van Reading).

 

 

Göbekli Tepe (de Navelberg) verandert alles

 

 

Het zou logisch zijn als de kunst- en bouwwerken van de mens een geleidelijke evolutie vertonen. Kleinschalige, eenvoudige werken zouden op termijn moeten uitmonden in complexe en reusachtige constructies. Een foute redenering, zo blijkt. Er werden namelijk al de grootste bouwwerken opgericht in tijden waarin de mens als holbewoner werd afgeschilderd.

 

Sinds 1994 wordt in (het huidige) Turkije een lage heuvel uitgegraven die klaarblijkelijk door mensen werd gemaakt en die eerst werd aanzien als een middeleeuwse grafheuvel. Ondertussen is men het er min of meer over eens dat Göbekli Tepe het oudste tempelcomplex moet zijn.

 

Onder het zand staan kunstig bewerkte T-vormige pilaren van ongeveer zeven ton nauwkeurig uitgelijnd in een cirkel. De grootste pijler tot nu toe gevonden, is negen meter hoog. Archeologen gaan ervan uit dat de zwaarste pijlers - nadat ze volledig zullen zijn uitgegraven - rond de 50 ton zullen wegen.

 

De meeste dateringen zijn nog enigszins voor discussie vatbaar maar één zaak staat vast: de constructie is minstens 13.000 jaar oud.

 

Archeologen schatten dat het nog tientallen jaren zal duren vooraleer men nog maar een idee zal hebben over wat er allemaal onder de grond kan zitten, maar uit het weinige dat men tot nu toe heeft ontdekt, kan men afleiden dat de site op een bepaald moment hals over kop werd verlaten. Aan sommige blokken bleek men volop aan het werk toen er plots 'iets fenomenaals' moet zijn gebeurd.

 

We hebben het raden naar wat er zich precies heeft voorgedaan, maar dat is maar één van de raadsels waarmee Göbekli Tepe ons heeft achtergelaten. Wie heeft de honderden mensen ertoe kunnen aanzetten om dergelijk monumentaal complex te bouwen? Waarom vindt men hier wél kunstige tekeningen terug? Tekeningen die men bijvoorbeeld niet terugvindt in de echte piramiden. Waarom hebben de afbeeldingen van mensen geen gezicht? Waarom zijn afgebeelde dieren van het mannelijk geslacht en zijn de mensen geslachtsloos? En wat te denken van de mysterieuze figuur van een mens met vleugels en een vogelkop? Waarom vertonen de afbeeldingen geen sporen van interesse in geweld of seks? Waarom is er een kloof van duizenden jaren tussen de reusachtige sierstenen - die duidelijk verwijzen naar een hoog beschavingspeil - en de eerste schuchtere tekenen van wat men tot nu toe zag als de eerste beschavingen? Wetenschappers vragen zich ook af waarom het nog zo lang heeft geduurd (6000 jaar) vooraleer het schrift werd uitgevonden. De intelligentie die de organisatie en planning van de constructie verraadt, moest toch ook een geschreven taal kunnen uitvinden? Eén antwoord geeft Göbekli Tepe ons wel: Complottheoretici hadden gelijk toen ze zegden dat de mens vóór de megacatastrofen ontzagwekkende bouwwerken kon oprichten.

 

In de ruime omgeving van Göbekli Tepe zijn er reusachtige ondergrondse gangenstelsels. Men spreekt zelfs van 'ondergrondse steden'. Hoe oud die steden precies zijn, staat verre van vast. Wel blijkt dat ze in de loop der tijden verder werden uitgebouwd. Een vraag die zich bij heel wat onderzoekers opdringt: 'Leefden de ontwerpers van het heiligdom misschien onder de grond?' (Foto Wikipedia)

 

Wat verder tot de verbeelding spreekt, is dat (voorzichtige) koolstofdateringen aantonen dat de hele site zowat 10.000 jaar geleden volledig werd bedolven onder tonnen zand. Dit zou door mensenhanden zijn gebeurd. Alsof Noah en zijn makkers ervan bezeten waren om de site te verbergen opdat men in latere tijden dit stukje van de puzzel van de evolutie van de mens zou vinden. Het is namelijk duidelijk dat de navelberg zijn naam niet heeft gestolen. Intelligente mensen zouden later inzien dat de heuvel een onnatuurlijk fenomeen was dat verder moest onderzocht.

 

 

In Göbekli Tepe zijn de dieren van het mannelijk geslacht. De weinige figuurtjes van mensen die men tot nog toe heeft teruggevonden, zijn echter geslachtsloos. Een eivormige afbeelding staat in de vleugel van een gier, een mens zonder hoofd blijkt iets verderop te zijn afgebeeld. Alsof het ei hoort bij het hoofdloze lichaam. En dan stelt het wellicht geen ei voor, maar een hoofd, of beter gezegd, een ziel. Dat is tenminste de conclusie van sommige wetenschappers, die hun bevindingen baseren op studies van (weliswaar minder oude) vondsten in de ruime regio rond Göbekli. Symbolisch zou dit -eveneens volgens wetenschappers- kunnen betekenen dat de bouwers van Göbekli Tepe geloofden dat de ziel van de mens in de hemel thuishoort terwijl het lichaaam aan de aarde toebehoort ... Auteur en researcher Andrew Collins kan één van de vele leidraden zijn indien u meer wenst te weten te komen over Göbekli Tepe.

 

Göbekli Tepe krijgt weinig aandacht in de media en dat is verbazingwekkend. Toen Richard Hoagland zijn theorie opvoerde dat de grote Sfinx in Egypte duizenden jaren ouder was dan algemeen gedacht, waren de archeologen er als de kippen bij om die stelling naar de lappenmand te verwijzen. Nergens was immers ook maar enige aanwijzing gevonden dat de mens duizenden jaren vóór de officieel aangenomen periode waarin de piramiden werden gebouwd, in staat zou zijn geweest om grote constructies met grote precisie neer te zetten. Nu dat bewijs is gevonden, zwijgt men in alle toonaarden.

 

 

Volgende

Tip: als u op het gewone internetpijltje 'vorige pagina' klikt, komt u op de juiste plaats in het overzicht terecht in plaats van bovenaan.