EVA WAS EERST Buitenaards leven - bewustzijn - evolutie van de mens - Homo sapiens

 

 

Het is niet omdat je op een platgetreden pad loopt, dat je op de goede weg bent (Voltaire).

 

 

 

De 'tussengod'

 

 

Wetenschappers wisselen van mening over het antwoord op volgende vraag (Discovery Science): 'Hoe kan de mens ooit overleven op een levensvatbare planeet die zich buiten ons zonnestelsel bevindt?' Het antwoord waarover iedereen het eens blijkt te zijn: 'Hopelijk zijn de wezens op die planeet minder ontwikkeld dan wij en zijn we tegen die tijd in staat om ons bewustzijn over te planten in één van hen. Het is de beste manier om alle obstakels die eigen zijn aan de nieuwe planeet te overwinnen.'

 

Is het denkbaar dat wetenschappers niet beseffen dat ze daarmee wellicht verklaren waar het bewustzijn van de mens vandaan komt?

 

Volgens religies wereldwijd heeft God de mens geschapen. Maar het lijkt er meer op dat er ooit een soort 'tussengod' heeft bestaan, die de mens enkel heeft getransformeerd en er zijn bewustzijn heeft in ondergebracht. Dat bewustzijn, de Heilige Geest of de ziel, is wellicht iets Goddelijks dat moet groeien vooraleer het een door diezelfde God voorbestemde koers kan varen. God kan dus best wel de Schepper zijn van het menselijke bewustzijn, maar dat betekent nog niet dat Hij het naar planeet Aarde heeft gebracht.

 

Zo weet men vandaag dat het mogelijk moet zijn om via een medische ingreep het bewustzijn van een mens te transplanteren in een kloon. Slechts een klein deeltje van de hersenen zou daarvoor nodig zijn. Voorlopig weet men nog niet precies welk deeltje dat is, maar een doorbraak hangt in de lucht en zonder ethische bezwaren was die er misschien al geweest.

 

Dat een 'open netwerk van bewustzijn' het internet ooit zal opvolgen, is een perspectief waar niet alleen auteurs als Grazyna Fosar in geloven, beroemde wetenschappers als een Stephen Hawking en Edward Witten denken eveneens in die richting. En misschien geloven ze ook dat wat zij als de toekomst zien van het bewustzijn, in een ver verleden al eens is geweest. Maar dat openlijk zeggen zou van hen in één klap complotdenkers kunnen maken ...

 

Volgende