EVA WAS EERST Ontstaan van taal

 

 

De belangrijkste dingen in het leven zijn het moeilijkste om te verwoorden omdat woorden ze afzwakken (Stephen King, Amerikaans auteur).

 

 

 

 

Woorden schieten tekort

 

 

Spreken zonder woorden ... elkaar aanvoelen ... uitdrukkingen als 'daar zijn geen woorden voor' ... 'niet onder woorden te brengen' ... wijzen er ons op dat er iets veel sterker is dan woorden.

 

Als we ervan uitgaan dat de magistrale grotschilderingen geen vorm van communicatie waren, maar een middel om dieren als het ware tot leven te wekken, dan is het onbegrijpelijk dat de mens, met zijn ongeëvenaard symbolisch denken, in 25.000 jaar tijd geen geschreven taal heeft uitgevonden. Dat raadsel is enkel op te lossen als we datgene geloven waarvoor er zoveel aanwijzingen zijn. Grotschilderingen, piramiden, Roswell, maanlandingen, religies, tot de overtuigingen van sommige mensen (meestal vrouwen) tonen aan dat de mens ooit paranormale gaven had.

 

Zou het kunnen dat het ontstaan van een taal eerder een signaal was van afnemende dan van toenemende gaven van de mens? Was geschreven taal wel die ongelooflijke uitvinding waarover men het zo vaak heeft? Zo ja, waarom blijkt dan dat die uitvinding op meerdere plaatsen in wereld zowat gelijktijdig het licht zag? Meer nog, het lijkt er sterk op dat zelfs de gesproken taal ontstellend lang op zich heeft laten wachten.

 

Geïsoleerde volken zoals de indianen in Noord-Amerika, hadden een levensvisie die misschien verwees naar het prehistorische superbrein. Ze waren er namelijk zeker van dat de wereld van de geesten écht bestond en dat in die paranormale wereld, woorden overbodig waren. Het is een thema waar zowat alle religies van doordrongen zijn. Velen zijn er dan ook van overtuigd dat het op waarheid berust. Net zoals velen ervan overtuigd zijn dat gedrogeerde sjamanen en weliswaar soms vrome priesters in latere tijden steeds triestere afkooksels werden van een groep mensen die ooit wezenlijk heeft geleefd. Waardoor geloof of bijgeloof het na de megacatastrofen overnam van de paranormale realiteit en we tot vandaag met heel veel vragen zitten.

 

Wetenschappers ontrafelen al jaren de mogelijkheden van het menselijk brein (of het DNA?) op zoek naar verborgen paranormale krachten. Ze sluiten daarbij niet langer uit dat die krachten inderdaad aanwezig zijn. (Noot juni 2023: Hier stond oorspronkelijk een link naar studies hierover. We hebben ondertussen al zoveel linken hersteld, dat we het een beetje moe worden. Sommige linken hebben we daarom simpelweg verwijderd. Onze excuses hiervoor.)

 

volgende, klik hier

Tip: als u op het gewone internetpijltje 'vorige pagina' klikt, komt u op de juiste plaats in het overzicht terecht in plaats van bovenaan.