EVA WAS EERST Bijna dood ervaring: UFO, licht en tunnel

 

 

Er loopt een rode draad door de ervaringen van de vierentwintig mannen die ooit in de nabijheid van de maan zijn geweest:

 

Hun bewustzijn leek er zich te willen losmaken van hun lichaam.

 

 

Het Witte Licht: UFO's

 

 

In de omgeving van de maan bevinden zich witte lichten die ongelooflijk wendbaar zijn en plots verdwijnen om korte tijd later ergens anders opnieuw op te duiken. Armstrong, Mitchell, Irwin ... ze leken door die lichtgevende bollen letterlijk en figuurlijk in hogere sferen opgenomen.

 

Bestaan die lichten uit bewustzijn?

 

Duizenden UFO's, die zowat overal ter wereld werden en worden waargenomen, lijken zich op dezelfde manier te gedragen als de lichtgevende bollen op de maan.

 

Zou er een verband bestaan?

 

Geleerden dachten in de jaren 50 en 60 dan wel dat de witte lichten buitenaardse ruimtetuigen waren met een basis die zich niet op aarde kon bevinden, maar ook geleerden kunnen zich vergissen. Zeker als het gaat om spirituele fenomenen.

 

Zoals u al weet, zien wij het iets complexer. Clusters bewustzijn kunnen van meerdere sterrenstelsels komen (waaronder uiteraard het sterrenstelsel van onze scheppers), terwijl 'stoffeliijke' ruimtetuigen (mogelijk met -voor onze geleerden- futuristische eigenschappen) hun basis hebben op de maan. Ook dat wist u al.

 

Terzijde: vooraleer u ons bestempelt als compleet geschift: het blijft een kwestie van geloven. Al is dat geloof dan wel gebaseerd op concrete aanwijzingen. Het cryptische taalgebruik van de oudste geschreven teksten hebben we als het ware gelegd naast concrete ervaringen van astronauten (en anderen) en naast onwaarschijnlijke ondekkingen (denk bijvoorbeeld aan Chauvet, de piramiden enz.).

 

Volgende