EVA WAS EERST Bijna dood ervaring - UFO - licht - tunnel - hiernamaals

 

 

 

 

Het Witte Licht: De oudste religie

 

 

Religie kan wel eens zijn oorsprong vinden in een geheime kennis, een soort oerreligie die vele duizenden jaren ouder is dan het christendom. Wie de kerngedachten over de ziel wil achterhalen, moet zich richten tot de verhalen waarvan men vermoedt dat ze tot de oudste behoren. Of: hoe ouder, hoe dichter bij de bron, hoe minder gevaar men loopt dat de kern werd aangedikt of gewijzigd. Daarbij moeten we er hoe dan ook rekening mee houden dat de ware boodschap eerst gedurende ontelbare jaren op een andere wijze werd doorgegeven dan door het geschreven woord en dat ze dus al van bij de eerste geschreven teksten niet meer puur was. Maar we hebben nu eenmaal geen keuze.

 

De religie van de Egyptische priesters is zoals eerder vermeld in onze site mogelijk de belangrijkste bron als het erom gaat te achterhalen waar de kerngedachten van onze huidige wereldwijde religies vandaan komen. Toch weten we maar weinig met zekerheid over de oude priesters. Daarom baseren we ons op de volgende kerngedachten over de ziel die hun leerlingen Socrates, Plato, Jezus en anderen ons hebben nagelaten.

 

De ziel van de mens is onsterfelijk. Ze bestaat uit licht. (Hoewel sommigen 'licht' hier vertalen als 'pure energie'.)

 

En:

 

Na de dood gaat de zuivere -rechtschapen- ziel een groot licht tegemoet.

 

Het Licht maakt alle mensen ťťn. Wie het niet kan vervoegen, staat een triest lot te wachten.

 

Deze fundamentele wijsheden blijven vaak zelfs aan bod komen in de fantasieŽn waaraan de oorspronkelijke religies na verloop van tijd ten prooi vielen. Eťn van die eerste fantasieŽn ontsproot ongetwijfeld uit de zelfingenomenheid van de farao, die meende dat hij na zijn dood nog kon terugkeren naar zijn lichaam. Hoewel de farao misschien wel een goede reden had om dat te denken. Iedereen beschouwde hem namelijk als een god. En wij menen dat de goden inderdaad uit hun lichaam konden treden en ernaar terugkeren ...

 

De oude Egyptenaren geloofden dus dat de ziel zuiver moest zijn om te kunnen binnentreden in het Licht. De oorspronkelijke titel van het Egyptische boek van de dood was volgens velen 'Treed binnen in het Licht'. Om de kracht te vinden het Licht te vervoegen, moest de ziel rechtschapen hebben geleefd. De overtuiging groeit dat de Egyptische priesters dit niet uit de lucht hebben gegrepen. Oprechte rechtschapenheid zou namelijk het gevolg zijn van een groeiproces van het bewustzijn. Hoe meer inzicht de mens krijgt in het bewustzijn -de ziel- hoe krachtiger en meer rechtschapen die ziel zich zal ontwikkelen.

 

De Essenen, die leefden ten tijde van Jezus als een afzonderlijke bevolkingsgroep van de Joden, geloofden dat de menselijke ziel een onderdeel was van een universele ziel. Die universele ziel omschreven ze als een licht dat in een ver verleden door een kwade macht werd versplinterd. Hierdoor raakte in ieder mens een deeltje van het licht opgesloten. Pas bij de dood komt het vrij, waarna alle kleine lichten weer ťťn groot geheel vormen.

 

Wetenschappers beweren dat de conceptie gepaard gaat met licht. Dit zou te maken hebben met zinkpartikels die als het ware uit de eicel worden gedreven door de zaadcel. Maar wat de reden ook is, licht blijkt een rol te spelen bij de start van het leven. In het artikel gaat het om dierlijk leven maar het hoeft geen betoog dat ook bij de menselijke conceptie zich eenzelfde verschijnsel voordoet. Echter het licht bij de conceptie betekent enkel dat de kiem van de ziel zich nestelt. En bij dieren zal de kracht van het licht maar weinig toenemen tijdens hun leven. Bij mensen echter kan die kracht zodang groeien dat de ziel het grote Licht kan vervoegen na de dood.

 

Nog een paar opmerkingen: In zowat alle religies die men tot de oudste ter wereld rekent (zoals bijvoorbeeld ook deze van de MinoÔsche beschaving) lijken de maan en de vrouwelijke godheid nauw met elkaar verbonden en spelen ze een absolute hoofdrol. De maan was volgens de oude BabyloniŽrs de 'lichtboot'. En volgens de Vedas -die behoren tot de oudste religieuze teksten die kennis bevatten die zo geheim was dat ze lange tijd niet mocht worden opgetekend- was ze belangrijker dan de zon. Hier komt de ziel na de dood terecht in een reizend licht ... dat een tussenstop maakt op de maan. Verder hoeft het niet zo te zijn dat enkel de Soemerische of de Egyptische priesters informatie hadden over de goden. Immers, aangezien de goden over de wereld waren verspreid en er wellicht overal dezelfde ideeŽn op nahielden, zijn andere godsdiensten ongetwijfeld op dezelfde leest geschoeid als bijvoorbeeld de Egyptische. De beschavingen hoeven daarvoor niet noodzakelijk contact te hebben gehad met elkaar.

 

Volgende