EVA WAS EERST Moedergodinnen - maancyclus - Ishtar

 

 

De speciale band tussen de vrouw en de maan

 

 

Uit de oudste kunstwerkjes (minuscule inkervingen) zou blijken dat de vrouw 30.000 jaar geleden haar maandstonden heeft berekend op basis van de maancyclus. Maar die conclusie ondervindt veel tegenstand. Waarom zou immers de mens als enige wezen op aarde exact de maancyclus volgen? En een verschil van slechts één uur zou na enige tijd het hele telraam in de war brengen.

 

Toch staat het buiten kijf dat de vrouw en de maan ooit een mysterieuze band hadden. Sommigen beweren dat die band telepathisch was.

 

Niet verwonderlijk als men aanneemt dat de maangodinnen (Van Isis, Ishtar, Sophia ... tot de Baskische Mari) van de maan afkomstig waren.

 

Het zou een walgelijk maar uniek experiment zijn geweest. In 2008 kwam een incestzaak aan het licht waarbij kinderen sinds hun geboorte in een kelder waren opgesloten. Een politieman die zowat alles al had meegemaakt, getuigt: 'Toen Stefan en Felix Fritzl voor het eerst in hun jonge leven de echte wereld mochten aanschouwen, waren ze merkwaardig genoeg het meest verbijsterd door de maan'. 'Woont God daarboven?'

 

Volgende