EVA WAS EERST De piramiden en de Sfinx in Egypte - De grote sfinx van Gizeh

 

De Grote Sfinx van Gizeh

 

 

In de buurt van de piramiden staat er een merkwaardig monument.

 

De Sfinx (Foto: Wikipedia)

 

De Grote Sfinx van Gizeh, een leeuwenlichaam met een faraohoofd, is 73 meter lang, 6 meter breed en 20 meter hoog.

 

Volgens de officiŽle versie heeft farao Khafre (Chefren) de Sfinx laten bouwen. De bewijzen hiervoor zijn echter mager. Zo bevat een inscriptie aan de voet van de Sfinx een gedeelte van de naam van Khafre. Die inscriptie stelt echter niet zoveel voor omdat ze afkomstig is van een farao die zowat 1000 jaar na Khafre regeerde (Thoetmoses IV) en die misschien nog minder wist over de Sfinx dan wat wij er nu over weten. (De Sfinx, die voor het grootste gedeelte onder het zand was bedolven, verscheen in een visioen aan de jonge Thoetmoses. Hij beloofde dat de prins farao werd op voorwaarde dat hij hem zou uitgraven. Zo geschiedde.) Verder werd een standbeeld van Khafre opgegraven in de buurt van het monument. En ten slotte zou het hoofd van de Sfinx gelijkenis vertonen met dat van Khafre.

 

Niets weerlegt echter de alternatieve versie die zegt dat de Sfinx, net zoals de piramiden, oorspronkelijk werd opgericht door een beschaving die lang voor deze van de oude Egyptenaren bloeide. De Egyptenaren zouden hem, net zoals ze dat met de piramiden hebben gedaan, enkel hebben gerestaureerd.

 

Waarom denkt men dat?

 

De Sfinx heeft heel wat te lijden gehad van erosie, veroorzaakt door regen. En er moet heel veel water uit de lucht zijn gevallen om dat te kunnen verklaren. Daarom dat onderzoekers ervan overtuigd zijn dat de Sfinx er al stond vůůr de megacatastrofen. Anderen beweren dan wel dat Egypte 4500 jaar geleden, een totaal ander klimaat had dan dat van de daaropvolgende millennia, maar het probleem met die redenering is dat bouwwerken - die met zekerheid 4500 jaar oud zijn - veel minder regenerosie vertonen, hoewel ze uit dezelfde steensoort zijn vervaardigd als de Sfinx.

 

Er is tevens de merkwaardige vaststelling dat de verhouding van het hoofd tegenover de rest van het lichaam niet klopt. Wie een luchtfoto bekijkt, merkt dat het hoofd te klein uitvalt tegenover de rest van het lichaam. Dit wijst er op dat het oorspronkelijk iets heel anders voorstelde dan farao Khafre.

 

Kunstwerken noch geschriften verwijzen naar mensen die bij de bouw van de Sfinx betrokken waren. Er wordt nergens een toespeling gemaakt - laat staan dat men in detail treedt - naar een opdrachtgever noch naar de wijze waarop men hem (of haar?) heeft uitgehouwen.

 

 

Een foto uit 1878: de Sfinx gedeeltelijk uitgegraven (foto: Wikipedia). Hij had duizenden jaren tot aan zijn nek in het zand gezeten.

 

De officiŽle versie over de bouwers van de Sfinx heeft dus - net als deze over de piramiden - heel wat hiaten.

Ten slotte blijven er hardnekkige geruchten de ronde doen dat er zich onder de Sfinx kamers bevinden met geheime kennis over een vergane beschaving. Er zou zelfs een ondergrondse tunnel naar de piramide van Khafre lopen. Men is dan ook met de uitgravingen begonnen. Op het ogenblik dat men echter verwachtte resultaten te boeken, werden de werken stopgezet. De overheid vreesde voor de stabiliteit van het bouwwerk.

 

Volgende

Tip: als u op het gewone internetpijltje 'vorige pagina' klikt, komt u op de juiste plaats in het overzicht terecht in plaats van bovenaan.