EVA WAS EERST Scholz' ster

 

 

 

 

Scholz' ster

 

Deze tekst heeft een andere kleur omdat we deze rubriek als belangrijkste beschouwen. Geen ja/nee spelletje hier. Intelligent leven -bewustzijn- kan zich op deze manier verspreiden doorheen het heelal. Scholz's ster is tevens één van de meest recente ontdekkingen die het ontstaan van het fenomeen 'mens' kan verklaren. Merk op dat wij ervaan uitgaan dat onze scheppers kwamen van een planeet behorend tot Scholz's stelsel, maar als er morgen een ander zwervend stelsel wordt ontdekt dat eveneens in aanmerking komt als de thuishaven van onze scheppers, dan maakt dit weinig verschil. Het gaat hier namelijk enkel om het principe.

 

Scholz's sterrenstelsel werd ontdekt door Ralf-Dieter Scholz in november 2013 maar kwam in februari 2015 voor het eerst in de pers. Het stelsel raasde door de Oortwolk circa 75.000 jaar geleden op ongeveer 1 lichtjaar hiervandaan,

 

'Raasde' is relatief want het heeft vele duizenden jaren geduurd vooraleer het stelsel ons zonnestelsel heeft verlaten. Tijd genoeg dus voor sommige bewoners ervan om ons met hun futuristische ruimteschepen een bezoek te brengen. Mogelijk met een one way ticket. Vreemd toch dat vandaag zoveel mensen drummen voor zo'n ticket naar Mars (of all places). Of is het dan toch niet zo vreemd omdat wij al zoveel dingen hebben uitgevonden en gedaan die onze scheppers eveneens hebben uitgevonden en gedaan. Ons gedrag zit blijkbaar geprogrammeerd in onze (gemanipuleerde) genen.

 

Dit zijn feiten

 

Een artikel over hetzelfde onderwerp

 

Scholz's star: de studie

 

Ook hier vindt u interessante vragen en antwoorden

 

Doch niettegenstaande de vele artikels is er weinig geweten over Scholz's stelsel. Statistieken over het aantal keer een gelijkaardig stelsel ons zonnestelsel kruist, zijn niet betrouwbaar. Het lijkt erop dat wetenschappers enkel gissen. Maar dat een stelsel dat intelligent leven kan herbergen zo dichtbij komt, is mogelijk zo uitzonderlijk dat het niet te vatten is. Zo kan het stelsel volgens de modellen enkele bewoonbare planeten tellen. Komt daarbij dat intelligent leven op oude rode dwergen kan gedijen en het feit dat het stelsel slechts een moment geleden passeerde (gezien in evolutietermen), net zoals het menselijk bewustzijn nog maar een moment geleden opdook en u zult begrijpen waarom wij geloven dat onze scheppers kwamen van Scholz's stelsel. Het stelsel past in onze puzzel over de menselijke evolutie. Het past erin op een bijna ongelooflijke manier.

 

Indien we Scholz's ster vandaag zouden kunnen zien dan moeten we in de richting van het sterrencluster Monoceros kijken, meer bepaald naar een plaats gelegen tussen Orion en Sirus.

 

Orion en Sirius, waren dat niet de sterren waar de goden vandaan kwamen volgens de oude Egyptenaren? Of hebben we die oude Egyptenaren verkeerd begrepen omdat de goden richting Orion en Sirius zijn verdwenen? De goden moeten alleszins hebben geweten in welke richting hun stelsel verder zou reizen. Hebben ze daarom door middel van de cirkel van de precessie zo de nadruk gelegd op Sirius en Orion? De precessie als rampenklok en wegwijzer? Onmogelijk? De goden waren tot meer in staat dan dat.

 

Wie weet gebruiken ze vandaag wormgaten om met clusters bewustzijn onze leiders te beïnvloeden? Mogelijk beschikken ze zelfs over middelen die we ons niet eens kunnen voorstellen.

Als ze ‘goed’ zijn. En we nemen aan dat ze dat zijn, waarom zouden ze dan hun creatie (de mens) onbeschermd achterlaten?

Wat een onwaarschijnlijk groot aantal hooggeplaatste en geloofwaardige personen doen of hebben gedaan: Beweren dat aliens ons in het oog houden, is zo gek nog niet. Ze kunnen onze engelbewaarders zijn die van 20 lichtjaren ver komen -want zover is het stelsel nu van ons vandaan- en met hun 'witte lichten' onze evolutie leiden.

Overigens geloven wij dat ze in contact staan met hun robotten die ze op de maan hebben achtergelaten.

Het klinkt vergezocht maar onze geest is ook nu -terwijl hij opgesloten zit in ons lichaam- in staat om mensen te beïnvloeden ... om terug te gaan in de tijd ... om te reizen naar verafgelegen plaatsen. We moeten ons durven afvragen: Waartoe zouden geesten die hun krachten verenigen en hun 'gevangenis' verlaten (denk aan Plato's grot), in staat kunnen zijn?

 

De goden kwamen dus toch van een andere planeet ... alleen is die planeet niet aan de zon gebonden. We gaan niet langer meer uitweiden over Sitchin maar het idee dat de goden van een andere planeet kwamen, wordt hiermee kracht bijgezet. Dat ze goud zochten ook, want nanogoud in de atmosfeer maakt koolstofmonoxide onschadelijk en voor een rode dwerg als Scholz's ster vormt koolstofmonoxide een bedreiging.

 

Een rode ster stelsel is een geschikte kandidaat voor het herbergen van intelligent leven. We treden niet in detail, maar we hebben tientallen wetenschappelijke artikels gelezen over het Scholz-stelsel en volgens ons is de kans veel groter dan wetenschappers laten uitschijnen dat er zich een bewoonbare planeet rond het stelsel bevindt. En nee, die planeet hoeft niet 'tidal-locked' te zijn ... maar zijn eventuele bewoners zouden misschien beter ondergronds leven, kwestie van zich te beschermen tegen zonnevlammen. Alhoewel het verre van zeker is of zonnevlammen een eventueel bewoonbare planeet in de buurt van het Scholz-stelsel wel zouden kunnen schaden. Wat wel zeker is, is dat de wetenschap hun mening al vaker heeft moeten herzien. Een consensus is nog veraf ... en dan nog ...

 

Een randbemerking: Misschien weten onze echte leiders hoever de kennnis van de goden vandaag reikt, maar die kennis zal die van de mens ongetwijfeld ver overtrefffen ... alhoewel wij denken dat de mens een 'voordeel' heeft. De ongebreidelde zucht van de mens naar kennis en macht -het gevolg van de wet van de sterkste (slimste) die nu eenmaal op planeet Aarde geldt- kan de wetenschap exponentieel de hoogte doen inschieten ... Wie weet zouden we 'binnenkort' onze scheppers wel eens kunnen overtreffen?

 

Volgende