EVA WAS EERST Roswell - Roswell incident - UFO's - buitenaardse beschaving - buitenaardse ruimtetuigen

 

 

Roswell: De lijst is (te) lang

 

 

Het is een publiek geheim dat Douglas Mac Arthur en George Marshall, twee van de grootste generaals die Amerika heeft gekend, betrokken waren bij de ‘Interplanetary Phenomena Research Unit’, een duistere organisatie die op het einde van de oorlog werd opgericht en waarvan onderzoekers beweren dat ze onder meer het bergen van buitenaardse tuigen als taak had.

 

Mac Arthur heeft in het begin van de jaren vijftig uitspraken gedaan die nu nog tot de verbeelding spreken. Zo waarschuwde hij voor het gevaar dat er van een buitenaardse beschaving kon uitgaan. Hij heeft zich daarbij enigszins vergaloppeerd en heeft zijn woorden later genuanceerd door als het ware de filosofische toer op te gaan. Het was een nuance die gezien de vele gelijkaardige getuigenissen van andere prominenten uit de jaren '50 en '60 niet erg geloofwaardig overkwam, maar men kan natuurlijk niet verwachten dat generaals de echte machthebbers een duimbreed in de weg leggen.

 

De lijst met opzienbarende getuigenissen over buitenaardse ruimtetuigen is zeer lang. Vooral zij die op één of andere manier bij de luchtvaart waren betrokken - waaronder vaak hogere officieren - deden uitspraken die men kort als volgt kan samenvatten: 'De rapporten zijn overweldigend: buitenaardse tuigen zijn een realiteit. Ze zijn ongrijpbaar en lichtgevend. Hun bestaan boezemt ons angst in.'

 

Admiraal Roscoe Hillenkoetter had van 1947 tot 1950 de leiding over het 'Central Intelligence Agency' (CIA). Uit alles wat hij na de oorlog deed, kan men moeilijk anders dan besluiten dat hij afwist van het bestaan van buitenaardse tuigen. Hij was vanaf 1957 lid van het National Investigations Committee On Aerial Phenomena (NICAP), een onafhankelijke organisatie die onderzocht of buitenaardse ruimtetuigen al dan niet de aarde bezochten. In 1960 richtte Hillenkoetter zich zelfs rechtstreeks tot het Amerikaans Congres. Hij maakte zich samen met een hele reeks hooggeplaatste personen zorgen over UFO's. Zijn smeekbede voor meer openheid bleef echter zonder resultaat.

 

Een doordenker: Over mannen die nooit tot de enkels reikten van Roscoe Hillenkoetter (foto) vindt men een massa officiële gegevens op het internet. Over Hillenkoetter zelf vindt men zo goed als niets.

 

In het bewuste verzoek tot het Congres beweerden de initiatiefnemers zelfs dat de overheid de burger een rad voor de ogen draaide door de hele kwestie te bagatelliseren. En één van de middelen die ze daarvoor decennia lang gebruikte, waren de veelvuldige UFO meldingen, die de media steevast in een welles-nietes spel betrok, waardoor Jan met de pet zijn conclusies trok.

 

[Ook wij zien in dat het Koude Oorlog was, dat er geheime vliegtuigen waren, maar vooral dat mensen altijd en overal datgene opmerken waar de media hen attent op maken. Hier speelden de media - zoals wel meer gebeurt - het spel van de machthebbers. Ze zaaiden angst en sensatie om daarna telkens weer vals alarm te blazen. Tot de gewone burger de zaak voor bekeken hield, omdat hij het verschil tussen waarheid en fictie toch niet kon achterhalen.]

 

Sommige topfunctionarissen wisten veel toch wisten ze blijkbaar niet dat de angstwekkende luchtfenomenen in feite ongevaarlijk waren. Iets wat de echte machthebbers midden de jaren 60 wél aan de weet kwamen, want anders waren ze ongetwijfeld niet zo gretig geweest om als eerste een voet op de maan te zetten.

 

Ondertussen heeft de tijd - en niet alleen de tijd - zijn werk gedaan. Op een luchtige manier heeft men het vandaag over genieën die zomaar geloofden in buitenaardse ruimtetuigen. 'Dat waren ultra geheime vliegtuigen. Die mannen waren naïef. Ze wisten niet beter.'

 

[Op deze site gaat het echter om het hele plaatje. Daar maken UFO's en buitenaardse tuigen maar een deel van uit.]

 

Citaat Hillenkoetter: 'Behind the scenes, high-ranking Air Force officers are soberly concerned about UFOs. But through official secrecy and ridicule, many citizens are led to believe the unknown flying objects are nonsense.'

 

 

Majoor Donald Keyhoe, ooit eveneens een vooraanstaand lid van NICAP, verloor voor velen zijn geloofwaardigheid omdat hij in zijn jonge leven -geïnteresseerd als hij was in fictie en het buitenaardse- boeken schreef die overduidelijk in de categorie sciencefiction of gewoonweg fictie vielen. Wat echter begon als een tijdverdrijf werd later een bloedserieuze zaak.

 

 

 

Wie wat moeite wil doen, moet maar eens googelen naar wat generaal MacArthur -voor velen de grootste generaal uit de Amerikaanse geschiedenis- in 1962 te vertellen had. In zijn afscheidsspeech aan de militairen van West Point heeft hij het over wezens afkomstig van andere sterrenstelsels, over het beïnvloeden van het klimaat, verlengen van het leven, onbekende materialen, ... Misschien zoeken we het te ver, maar volgens ons wist hij met zekerheid dat datgene waarop hij zinspeelde wel degelijk realiteit was (of zou worden).

 

MackArthur was een zeer wijs man, daarom sluiten we nog 2 youtube fragmenten in. Hierboven is het stemgeluid onduideijk maar duidelijk genoeg om bepaalde conclusies te kunnen trekken.

Hieronder gaat het niet over aliens maar u zult moeten toegeven hoe immens populair vijfsterrengeneraal MackArthur wel was.

 

Volgende

Tip: als u op het gewone internetpijltje 'vorige pagina' klikt, komt u op de juiste plaats in het overzicht terecht in plaats van bovenaan.