EVA WAS EERST Roswell - Edgar Mitchell - Wernher von Braun

 

 

Roswell: Mitchell en von Braun

 

 

Mitchell was een goede vriend van Wernher von Braun, misschien wel de grootste raketgeleerde ooit. Hij maakte deel uit van het team van von Braun. Zo ging hij samen met hem in afzondering om de maanlandingen voor te bereiden. Het is dus niet verwonderlijk dat hij het in interviews vaak over 'Wernher' heeft.

 

Nu doen geruchten de ronde dat von Braun in 1947 heeft deelgenomen aan technologisch onderzoek van een buitenaards ruimtetuig dat door de Amerikanen naar Roswell was gebracht.

 

Wernher von Braun met president Kennedy in 1963 (Foto: Wikipedia).

 

 

Dat von Braun wel degelijk in Roswell was, blijkt uit de reactie van Mitchell. Zo antwoordt deze laatste cryptisch op de vraag of hij kan bevestigen dat von Braun in Roswell een buitenaards tuig heeft onderzocht: 'Blijkbaar zou dat het geval zijn geweest'.

(Nu wordt het even iets moeilijker om volgen.)

Gezien zijn Roswell verleden en zijn nauwe band met von Braun MOET Mitchell simpelweg von Braun hierover hebben aangesproken. En het zou de normaalste zaak van de wereld zijn dat als von Braun niet aanwezig was bij de crash, hij dat aan Mitchell heeft duidelijk gemaakt. Mitchell zou er dus voor zichzelf van overtuigd moeten zijn dat von Braun in 1947 NIET in Roswell was. Maar het heeft er alle schijn van dat hij van het tegendeel overtuigd is.

 

Een ex-werknemer van NASA (Clark McClelland) beweert publiekelijk dat von Braun hem in vertrouwen heeft genomen. Hij heeft naar eigen zeggen moeten zweren om zijn mond te houden. Die man heeft meer dan dertig jaar na von Braun's dood alles toch openbaar gemaakt (von Braun overleed in 1977). Zo zou von Braun hem onder meer hebben toevertrouwd dat het ruimteschip uit levende cellen leek te bestaan en dat de inzittenden klein waren met grote hoofden en grote ogen.

 

Als Mitchell vermoedt dat McClelland - die von Braun dus echt wel opzienbarende verklaringen in de mond legt - liegt, dan zal hij de nagedachtenis aan zijn beroemde vriend toch niet zomaar laten bezoedelen? Het antwoord ligt echter voor de hand. Als Mitchell iets weerlegt van wat McClelland beweert, dan moet hij naar buiten brengen wat von Braun hem in vertrouwen heeft gezegd. Want er kan geen twijfel over bestaan dat hij meer dan McClelland, von Brauns' vertrouwensman is geweest.

 

Volgende

Tip: als u op het gewone internetpijltje 'vorige pagina' klikt, komt u op de juiste plaats in het overzicht terecht in plaats van bovenaan.