EVA WAS EERST Piramides - Egypte

 

 

De piramides in Egypte: Mysteries op een rijtje

 

 

Waren de oude Egyptenaren de bouwers van de echte piramides? De autoriteiten willen ons in elk geval laten geloven van wel. Maar hun antwoorden roepen toch heel wat vragen op.

 

- Ze gaan ervan uit dat er vr de Egyptenaren geen andere beschaving in staat was om de piramides te bouwen. Nergens ter wereld heeft men immers constructies weergevonden die ouder zijn dan pakweg 4500 jaar en die aantonen dat de mens in staat kan zijn geweest om nauwkeurige en kolossale bouwwerken te realiseren.

Waarom ziet men hier over het hoofd dat een ontdekking onder de Navelberg in Turkije ondertussen het tegendeel heeft bewezen? (Dit komt in een volgende rubriek aan bod.)

 

- De overgang van de trappenpiramide naar de echte piramide is niet zo gigantisch te noemen. Het basisontwerp was een trappenpiramide die op 'n of andere manier' verder werd opgevuld tot een gladde piramide.

Wie zich echter in het onderwerp verdiept, zal merken dat heel wat serieuze onderzoekers het hebben over een 'onverklaarbare' evolutie.

 

- Men heeft een ingegraven boot aangetroffen in de nabijheid van de piramide van Khufu (Cheops). Het was de boot waarmee het lichaam van de farao naar zijn laatste rustplaats werd gebracht. Er bestaat dan ook geen twijfel over dat de piramide door Khufu werd gebouwd en dat ze dienst deed als zijn laatste rustplaats.

Dat Khufu's boot in de onmiddellijke buurt van de piramide werd ingegraven, betekent echter niet dat Khufu de piramide heeft gebouwd.

 

- Op en in enkele piramides hebben arbeiders tijdens de bouw graffiti aangebracht. En die graffiti verwijst duidelijk naar farao's als Khufu en Menkaure.

De authenticiteit van de graffiti wordt sterk in twijfel getrokken. (Daarover volgt later meer.)

 

- Khufu, de grootvader, heeft blijkbaar de grootste piramide van het Gizeh complex.

Is het niet logischer om aan te nemen dat de zoon telkens de vader wil overtreffen?

 

- Sneferoe had met zijn knikpiramide oorspronkelijk een veel hoger bouwwerk in gedachten. Omdat de ondergrond echter niet stabiel genoeg bleek, heeft hij tijdens de bouw de hellingsgraad aangepast, waardoor de problemen werden opgelost.

Onwaarschijnlijk toch dat men vandaag zo snel conclusies trekt? Niemand die dat immers met zekerheid kan zeggen. Misschien was de knik wel oorspronkelijk voorzien. De scheuren die zich vandaag in de piramide manifesteren, waren er duizenden jaren geleden misschien niet. Waarom stopte Sneferoe trouwens niet onmiddellijk met de bouw als hij vaststelde dat het mis liep? Dan kon hij direct beginnen aan zijn 'rode' piramide? Ten andere: Waarom had Sneferoe drie piramides nodig? Want tussen haakjes: hij krijgt ook nog een trappenpiramide op zijn conto.

 

- Het staat vast dat de bouwers onvoorstelbare rekenkundige, organisatorische, architecturale en sociale competenties hadden, anders konden ze dergelijke bouwwerken nooit voltooien.

Dit alles heeft massa's notities vereist. Notities waarvan men er veel te weinig heeft van teruggevonden.

 

- De afmetingen en exacte inplanting van de piramides van Gizeh is louter te zoeken bij bouwtechnische redenen.

Alles wijst erop dat de afmetingen en inplanting van de piramides een kennis etaleren die deze van onze genien evenaart - wellicht overtreft - en die veel verder reikt dan deze van de oude Egyptenaren. Het aantal berekeningen dat wiskundige 'toevalligheden' onthult, is overweldigend. Wat het volume en inplanting betreft: Onderzoekers waren ervan overtuigd dat de piramides refereerden naar sterrenhemel. Egyptoloog Robert Bauval vond een overeenkomst met het Orion stelsel. Clive Ross, een man die twintig jaar lang de piramides heeft onderzocht beweert op zijn beurt dat de piramides verwijzen naar de binnenste planeten van ons zonnestelsel. Zoals met zoveel mysteries die de piramides omhullen, weet ook hier blijkbaar niemand het fijne van.

 

- De piramides zijn graftomben.

Er werd nooit een mummie in teruggevonden. Men heeft er slechts lege sarcofagen in aangetroffen. Waarom zouden de farao's trouwens zon reusachtige bouwwerken enkel als graf laten dienen? Er was geen ruimte in voorzien voor erediensten of machtsvertoon.

 

- De grafkelders werden met mummies en al leeggeroofd in latere tijden.

Dit is verre van zeker omdat bijvoorbeeld de toegang tot de koningskamer (de zogenaamde grafkamer van de farao) in de piramide van Khufu met kolossale granieten blokken werd afgesloten. Zodanig zelfs dat men onmogelijk naar binnen kon. Laat staan dat men met een mummie of een andere relikwie naar buiten kan zijn geraakt. En als dieven dan toch op een mysterieuze wijze zijn binnengeraakt, hoe hebben ze dan de koningskamer zo klinisch schoon kunnen achterlaten? Geen (microscopisch) spoor van een mummie, een potscherf of een ander teken was er in terug te vinden. Nooit is een inbreker tot dergelijk huzarenstuk in staat geweest.

 

- De koningskamer van Khufu lag hoger dan de ingang van zijn piramide.

Dit doet vermoeden dat de oude Egyptenaren niet eens wisten hoe ze tot in die kamer konden komen. Anders hadden ze in latere tijden ongetwijfeld hetzelfde principe -waarbij de grafkamer zich dus boven de ingang bevond- toegepast.

 

- Koolstofdatering van organische verfpigmenten in mastabas toont aan dat men al bezig was met het bouwen van de graven van Khufus naaste vertrouwelingen in het begin van diens regeerperiode. Khufu heeft zijn werkkrachten dus verdeeld over verschillende projecten. En hij deed dit lang voordat hij er zeker van kon zijn dat zijn piramide wel zou afgewerkt geraken.

Een onlogische manier van denken. Zijn piramide was een onvoorstelbaar gedurfde onderneming die alle voorgaande overtrof. Hij zal dan toch wel eerst zijn piramide hebben afgewerkt vooraleer aan de graven van zijn hofhouding te beginnen?

Dat Khufu zeker was van zijn zaak, ligt min of meer voor de hand als we ervan uitgaan dat zijn piramide er al stond voordat hij werd geboren. Hij moest ze enkel laten restaureren. (Overigens was het niet zijn piramide, maar deze van de godin Isis, Daarvan zijn verwijzingen teruggevonden.

 

- Er werd een organische mortel op de hoogste steenlagen van de piramide van Khufu aangetroffen.

Die bleek honderden jaren ouder dan de leeftijd die men de piramides toeschrijft. Alsof men lang vr Khufus tijd de piramide al eens had gerestaureerd.

 

- De manier van bouwen is gekend. Er werden hellingen of taluds naast de piramides aangelegd om de reusachtige stenen precies te kunnen plaatsen.

Volgens wetenschappers is deze theorie achterhaald. Voor het ter plaatse brengen van bouwblokken hoger op de piramides zou het talud simpelweg veel te lang zijn uitgevallen.

 

- Dan heeft men het talud als een spiraal rond de piramides gedraaid.

Studies tonen aan dat deze manier van werken te weinig overzicht biedt, waardoor men onmogelijk bouwblokken nauwkeurig kan plaatsen.

 

Update september 2017: De door velen verguisde Graham Hancock was in 2016 mild -hoewel hij zijn reserves had- voor de theorie van Jean-Pierre Houdin, een Franse architect die jarenlang de constructie van de piramides bestudeerde. Houdin gaat ervan uit dat een interne steiger werd gebruikt die spiraalvormig omhoog liep. Nu blijkt dat volgens een recent ontdekt papyrus de oude Egyptenaren 170.000 ton blokken vervoerden van de steengroeven naar de grote piramide en dit via uitgegraven kanalen.

Feit is dat de echte piramides hoe dan ook op n of andere manier moeten zijn gebouwd. Uiteindelijk zal men ooit d oplossing vinden. Maar Houdin's theorie stuit op veel kritiek. Daarbij bestaat de grote piramide uit zowat 5,5 miljoen ton blokken. Het papyrus heeft het over 170.000 ton. Eerder een deel van wat nodig was voor de heropbouw van de rune die de grote piramide moet zijn geweest toen de oude Egyptenaren haar ontdekten ... Wat niet wegneemt dat de krantenkoppen overal ter wereld het hebben over het feit dat het mysterie van de piramides eindelijk is opgelost. Tja ...

 

En van de vele sites die de interne steiger theorie verwerpen: zie: https://www.wakingtimes.com/how-was-the-great-pyramid-at-giza-constructed/

 

De grootste genien van deze tijd bedachten verschillende scenario's voor de bouw van de piramides, maar niet n ervan lijkt de realiteitstesten doorstaan. Wie houdt nu zoiets voor mogelijk?

- De farao's verloren na Menkaure hun interesse in de piramidebouw. Vandaar dat aan de piramides steeds minder aandacht werd besteed.

De Egyptische beschaving zat nog maar in haar beginstadium (vierde van de in totaal 27 dynastien) toen -volgens de schoolboeken- de echte piramides werden gebouwd. Het is dan ook moeilijk te verklaren waarom er zich daarna plots een enorme terugval voordeed. Nooit hebben latere faraos getracht ze te evenaren, laat staan te overtreffen. De Egyptische koningen hadden nochtans de obsessie om hun voorgangers te overtreffen, iets wat eigen is aan machthebbers.

 

Na de echte piramides schakelde men opnieuw over op de trappenpiramide. Op de foto: de piramide van farao Userkaf, 49 meter hoog en nu een puinhoop. Men neemt zomaar aan dat er amper dertig jaar na de echte piramides zo'n enorme terugval plaatsvond. De piramides van de opvolgers van Userkaf zien er overigens niet beter uit.

 

- Geen enkele van de duizenden teruggevonden kunstwerken verwijst naar de manier waarop de piramides werden gebouwd.

Hier geven dus ook de autoriteiten toe dat ze voor een raadsel staan. Zelfs in de mastabas, de graven van de vooraanstaande burgers uit die tijd, vindt men geen enkele verwijzing naar de manier waarop de piramides werden gebouwd. En toch stond voor vele van die belangrijke personen hun hele leven in het teken van de bouw ervan.

 

- Ten slotte roept ook de houding van de autoriteiten vragen op bij onafhankelijke onderzoekers. Deze laatste zijn van mening dat ze hun onderzoeken al te vaak moeten staken omdat 'er gevaar dreigt wegens de slechte staat van de bouwwerken'.

Onmogelijk om uit te maken wie het hier bij het rechte eind heeft.

 

We beperken onze lijst. Maar er zijn nog zoveel andere mysteries omtrent de piramiden, en er zijn nog zoveel andere mysteries omtrent andere heilige plaatsen zowat overal ter wereld. We kunnen ze niet allemaal vermelden. Enkel nog twee als een soort bonus: Ten eerste: Waarom al dat Mica in de piramide van de zon in Mexico? (Mica heeft alvast iets te maken met bepaalde elektrische frequenties.) Ten tweede: Waarom wijzen zoveel inkepingen in mysterieuze bouwwerken in heilige plaatsen verspreid over de wereld naar het gebruik van hoogtechnologische machines?

 

Vaak is er basalt verwerkt in die bouwwerken en dat gesteente heeft net als graniet speciale eigenschappen die met elektromagnetisme te maken hebben: zie: https://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electric/lightning2.html

 

Het oude Egypte had niet de technologie om dergelijke megaconstructies te bouwen. Overigens komen gelijkaardige overblijfselen van geavanceerde technieken zowat overal ter wereld voor. En nergens een hint over de manier waarop de bouwwerken tot stand kwamen. Kijk naar het grotere plaatje.

 

Bent u echter niet overtuigd dan respecteren wij dat natuurlijk.

 

***

Als het om de evolutie van de mens gaat, houden de autoriteiten halsstarrig vast aan standpunten die flagrant ingaan tegen de aanwijzingen. Daarbij is er eigenlijk geen reden om ervan uit te gaan dat de Egyptenaren uit de geschiedenisboeken 4500 jaar geleden de bekwaamheden hadden om de piramides te bouwen. Maar dan moeten er ooit mensen zijn geweest die niet in de geschiedenisboeken voorkomen. En hoewel sommige van de sites waar we naar verwijzen eveneens de data uit de geschiedenisboeken volgen, menen wij dat die data fout zijn. De hoog technologische beschaving is volgens ons 12.600 jaar geleden vergaan.

 

Alles op deze site is met elkaar verbonden. Als n dominosteen zou vallen, dan volgt de rest vanzelf. Maar voorlopig ondergaat elke nieuwe ontdekking het lot van alle vorige. Dat van het welles-nietes spel tussen de echte geleerden (behorend of op zijn minst -mogelijk zonder dat ze het beseffen- benvloed door de werkelijke machthebbers van deze planeet) en diegenen die de echte geleerden 'pseudogeleerden' noemen.

 

Volgende

Tip: als u op het gewone internetpijltje 'vorige pagina' klikt, komt u op de juiste plaats in het overzicht terecht in plaats van bovenaan.