EVA WAS EERST Macht - Tigris - Eufraat - Irak - geschreven taal

 

Macht combineren met wijsheid heeft zelden succes en als het toch lukt, duurt het maar een korte tijd (Albert Einstein).

 

 

Over macht en profeten

 

 

Waarom heeft het zowat 25.000 jaar geduurd vooraleer de - zelfbewuste - mens de eerste keer verwees naar zijn persoonlijke macht of aanzien? Hoe komt het dat machtsmensen zich pas aanmeldden duizenden jaren na de megacatastrofen? Plots lieten ze zichzelf en hun macht vereeuwigen, terwijl er in de 25.000 jaar vóór hen blijkbaar niemand op dat idee was gekomen.

 

Tot vandaag gaat men ervan uit dat de eerste beschaving te danken was aan het ontstaan van de landbouw. Daardoor ging de mens zich settelen en staken grote leiders en machtsstructuren de kop op. Echter, wat wij vandaag beschaving noemen, lijkt eerder het gevolg van de aard van de nieuwe mens. Na de megacatastrofen verplichtte de leider het volk zich rondom hem te verzamelen, waardoor het enerzijds makkelijker te overheersen was door de leider zelf en anderzijds moeilijker te onderwerpen door een andere leider. Precies zoals de natuur het voorschrijft.

 

Verder lijkt het er tevens op dat de zogenaamde eerste beschavingen - net zoals de eerste geschreven talen - zich op meerdere plaatsen ter wereld gelijktijdig ontwikkelden. Niet alleen in Mesopothamië, maar ook in India, Pakistan, Egypte tot zelfs in China en Amerika heeft men immers vijf- tot zesduizend jaar oude sporen gevonden van een gelijkaardig beschavingspeil. Hoewel de streek tussen het huidige Egypte en Turkije toch wel een favoriete eerste pleisterplaats moet zijn geweest voor de nieuwe mens.

 

Naram-Sin, één van de eerste koningen in Mesopotamië (23°eeuw v.Chr.) als overwinnaar uitgebeeld (Bron: Wikipedia). De Soemeriërs beroemden zich erop dat ze afstammelingen waren van de oudste zoon van Noach (Sem), en dat de goden hen hadden onderwezen. Lichtjes overdreven allicht, maar toch leken ze - zoals alle oudste beschavingen - via via één en ander van de goden te hebben opgestoken. Merk op dat 'Sin' staat voor 'maan'. Soemeriërs eigenden zich maar al te graag kenmerken van de échte maangoden toe. Mogelijk hebben ze zich daarom ook onmogelijk lange leeftijden toegedicht.

***

Af en toe stonden er profeten op die waarschuwden voor 'het kwade': de machtswellust. Die machtswellust zou zelfs niet meer te stoppen zijn. Toch lijkt er daarnaast een verlangen naar rechtschapenheid aanwezig in de mens. En dat verlangen zou best wel eens verankerd kunnen zitten in de genen. Het zou dus sterker kunnen zijn dan we denken. Diegenen die het meest uit zijn op macht beseffen trouwens maar al te goed dat ze dat verlangen niet mogen onderschatten. Het aantal misdaden dat onder het mom van rechtschapenheid wordt gepleegd, is dan ook niet te tellen.

 

Volgende

Tip: als u op het gewone internetpijltje 'vorige pagina' klikt, komt u op de juiste plaats in het overzicht terecht in plaats van bovenaan.