EVA WAS EERST SETI - Zonnestelsel - buitenaards leven - Gliese - Alpha Centauri - koolstofplaneet - bruine dwerg - Sirius - Orion

 

 

 

 

De mens: een olifant in een porseleinkast ...

 

 

De zoektocht naar buitenaards intelligent leven gebeurt wereldwijd (onder meer) door het SETI project. (SETI staat voor: Search for Extra-Terrestrial Intelligent life.) Om de gigantische hoeveelheid gegevens te analyseren, doet men sinds 1999 beroep op een reusachtig netwerk waarbij burgers overal ter wereld hun pc ter beschikking stellen.

 

Immense schotels zoals deze vanuit de lucht gefotografeerde Arecibo radiotelescoop in Puerto Rico zorgen wereldwijd voor een onvoorstelbare hoeveelheid informatie. De doorsnede van de schotel meet 305 meter.

 

 

 

Gliese 581 is onzichtbaar voor het blote oog. Orion en Sirius zijn dat niet. Orion is een sterrennevel op 1500 lichtjaar hiervandaan. Sirius, de helderste ster aan de hemel, is 'maar' 8.6 lichtjaar van ons verwijderd.

 

Het dwaalspoor van het SETI project

 

Tot op een afstand van 100 lichtjaar van onze zon bevinden zich een paar honderd andere zonnen. En rond een aantal ervan draaien er zeker planeten, exoplaneten genaamd omdat ze zich buiten ons zonnestelsel bevinden. De meeste zijn echter te klein om te kunnen waarnemen, iets waar weldra verandering in kan komen, want de technische middelen worden alsmaar beter.

Nu moet een planeet wel voldoen aan een aantal criteria opdat er leven kan voorkomen. Ze moet een geschikt klimaat hebben, vloeibaar water, een atmosfeer met de juiste samenstelling ... Althans: dat zijn de voorwaarden die wij als mensen stellen. Vraag is of een buitenaardse levensvorm eenzelfde eisenbundel heeft.

De oude Egyptenaren keken vooral naar Orion en Sirius. Uit die richting zouden de goden afkomstig zijn geweest (wij denken eerder dat ze in die richting zijn verdwenen.) Alpha Centauri, onze naaste buren op 4,3 lichtjaar, of Gliese, op 20,5 lichtjaar zouden ook leven kunnen herbergen. Maar laten we niet dromen, de kans is ontzettend klein en de afstand (voorlopig) onoverbrugbaar. Overigens, gezien het aantal sterrenstelsles is de kans op intelligent leven op de dichtsbij gelegen zonnestelsels quasi nihil. En hoewel ruimteschepen voortgestuwd door lasers en andere futuristische technieken wellicht onvoorstelbare snelheden zullen halen, lijkt het ons onmogelijk om sterrenstelsels op een afstand van tientallen lichtjaren met ruimteschepen te bereiken ... of het moet zo zijn dat die sterrenstelsels zelf naar ons toekomen ...

Anderzijds kunnen er zich veel dichter bij huis donkere sterren en planeten bevinden. Een quasi onvindbaar ministelsel kan zich in ons zonnestelsel ophouden. Wetenschappers kunnen dan ook niet anders dan toegeven dat de ruimte voorbij Neptunus een groot vraagteken is.

 

Een bruine dwerg of, zo u wilt, een soort uitgedoofde ster (naar de verbeelding van een kunstenaar, www.cronodon.com).

 

Een koolstofplaneet (impressie van een kunstenaar, bron: Wikipedia). De atmosfeer van zowel een bruine dwerg als een koolstofplaneet zou vooral uit koolstofhoudend methaan bestaan. Koolstofplaneten kunnen rond een bruine dwerg cirkelen en kunnen levensvatbaar zijn. Niemand kan met zekerheid beweren dat ze in ons zonnestelsel niet voorkomen.

***

De reden waarom we uitkijken naar een andere leefbare planeet, ligt min of meer voor de hand omdat we daarmee op lange termijn de overlevingskansen van de mensheid verhogen. Want vroeg of laat kan de aarde worden getroffen door een megacatastrofe en het zou goed zijn als we tegen die tijd weten waar naartoe.

 

De autoriteiten laten ons geloven dat ze op zoek zijn naar sterren en planeten die lichtjaren van ons verwijderd zijn. Doch dat is volgens ons niet eens de halve waarheid. Omdat ze vooral zoeken naar hemellichamen (waaronder planeten) die zich binnen ons zonnestelsel bevinden. Voor de duidelijkheid, dat zonnestelsel reikt tot de Oortwolk, meer dan een lichtjaar hiervandaan.

 

Maar dat neemt niet weg dat men op het eerste zicht met ons leven speelt. Waarom speuren naar intelligent leven? Waarom zoveel signalen uitsturen? (SETI vangt niet alleen signalen op, maar gaat ook actief op zoek door zelf signalen uit te sturen.) En waarom zoveel geld uitgeven aan iets dat kan leiden tot de vernietiging van de mensheid? Dat buitenaards leven verder geŽvolueerd kan zijn dan de mens en dat het ons simpelweg van de kaart kan vegen, valt volgens velen nu eenmaal niet uit te sluiten. En toch lijken de echte machthebbers zich daar niets van aan te trekken. Dergelijk vertoon van zogenaamde arrogantie moet toch een reden hebben?

 

Ongetwijfeld heeft men met alle pistes rekening gehouden -onze genieŽn zijn niet gek- en kwam men tot de conclusie dat de kans om vijandig intelligent leven aan te treffen zo goed als nihil is. Enkel een passerend sterrenstelsel kan intelligent leven in onze buurt brengen en als dat leven dan toch vijandig zou zijn ťn inteligenter dan de mens, dan is er wellicht toch geen kruid tegen gewasssen. Een kleine kans om de strijd te winnen zouden we allicht wel hebben omdat de mens als kruising tussen twee werelden mogelijk een 'speciaal wezen' is. Zo hebben we niet alleen onze dubbele moraal als wapen, ook ons echte wapenarsenaal getuigt ondertussen van een bezetenheid die buitenaardse bezoekers misschien vreemd is.

 

Wat niet wegneemt dat, hoe onvoorstelbaar miniem de kans ook is dat aliens ons met ruimteschepen kunnen bereiken, we hen liever op tijd zien aankomen.

 

Noot: SETI zou in 2011 tijdelijk worden stilgelegd omwille van een tekort aan budget. Met WISE en andere SOFIA's heeft NASA echter genoeg ijzers in het vuur.

Volgende

Tip: als u op het gewone internetpijltje 'vorige pagina' klikt, komt u op de juiste plaats in het overzicht terecht in plaats van bovenaan.