EVA WAS EERST De piramiden in Egypte

 

 

Het duurde 300 jaar vooraleer de wetenschap aanvaardde dat er af en toe stenen uit de hemel vielen. Iets wat gewone burgers al die tijd hadden beweerd.

 

 

De piramiden in Egypte: Vijf aparte gevallen

 

 

De mastaba is een rechthoekig grafmonument dat ongeveer 5000 jaar geleden in Egypte evolueerde tot een trappenpiramide, een piramide die bestond uit op elkaar gestapelde en steeds kleiner wordende mastabas.

 

De oudste piramide is volgens de geschiedenisboeken de trappenpiramide van koning - of farao - Djoser, die regeerde van 2690 tot 2670 v.Chr.

 

De trappenpiramide van Djoser, 65 meter hoog. (foto's Wikipedia)

 

De echte piramiden - die volgens dezelfde geschiedenisboeken volgen op de trappenpiramide van Djoser - bevinden zich eveneens in Egypte, namelijk in Dashur, een stad op ongeveer 25 km ten zuiden van Ca�ro en in Gizeh, een voorstad van Ca�ro. In Dashur staan de knikpiramide en de rode piramide. De eerste dankt haar naam aan de knik die optreedt in haar hellingsgraad, de tweede aan de kleur die ze lijkt uit te stralen. Beide zouden zijn gebouwd in opdracht van farao Sneferoe (ook Snofroe genoemd), die regeerde van 2639 tot 2604 v.Chr.

In Gizeh bevinden zich de drie andere echte piramiden. De farao's Khufu (of Choefoe), Khafre en Menkaure - ook gekend onder hun Griekse namen Cheops, Chefren en Mycerinus - zouden de bouwheren zijn geweest. Ze regeerden van circa 2604 tot circa 2511 v��r Christus.

 

 

De piramide van Khufu is de grootste en spreekt onder meer door de zonderlinge schachten het meest tot de verbeelding. Ze is het enige van de zeven wereldwonderen dat nog bestaat. Gebouwd met zowat 2,3 miljoen bouwblokken die per stuk 2,5 tot 15 ton wegen. De piramide is slechts enkele decennia jonger dan de trappenpiramide, maar wel zowat 90 meter hoger en - net als de andere echte piramiden - volgens een ondoorgrondelijk plan gebouwd.

 

 

De vijf echte piramiden zijn mysterieus. Gigantische blokken graniet (tot 80 ton) werden er binnenin als vanzelfsprekend in verwerkt. Verder passen alle monumentale bouwblokken precies in elkaar. De afwerking spreekt boekdelen, alsof de bouwers konden beschikken over technische middelen die niet moesten onderdoen voor deze van vandaag.

 

Opmerkelijk is dat er van de top van de piramide van Khufu nooit enig spoor is geweest. Tweeduizend jaar oude geschriften maakten daar al melding van. Waarom is er zelfs geen brokstuk van overgebleven? Overigens moet het neerhalen van de top (negen op negen meter) toch schade hebben veroorzaakt aan de rest van de piramide? Onderzoekers menen dat de toppen van de echte piramiden - van toppen van andere echte piramiden resteren nog brokstukken - oorspronkelijk uit graniet bestonden en met goud waren bekleed, vandaar dat men ze heeft gestolen. Maar het is mogelijk dat Khufu's piramide nooit een top heeft gehad.

 

De vijf echte piramiden.

De knikpiramide (101 meter) de rode piramide (104 m) en de drie piramiden op het Gizeh plateau. De achterste is die van Khufu (150 m). Op de foto lijkt ze kleiner dan die van Khafre (136 m). De kleinste (65 m) is deze van Menkaure. V��r de piramide van Menkaure staan nog drie kleine piramiden die ook aan hem worden toegeschreven.

 

Volgende

Tip: als u op het gewone internetpijltje 'vorige pagina' klikt, komt u op de juiste plaats in het overzicht terecht in plaats van bovenaan.