EVA WAS EERST Piramiden - piramides - Egypte - kerncentrales - frequenties

 

 

De piramiden in Egypte: Dwaze hypothesen?

 

 

De piramiden in Egypte blijven voor nieuwe verklaringen zorgen.

 

De volgende hypothese is gebaseerd op het werk van een zekere John Cadman, een ingenieur uit Washington. Ze lost geen vragen op, integendeel, maar ze getuigt van het feit dat het geloof in de piramiden als graftomben afbrokkelt. En van het feit dat er een drang leeft om het bestaan van onderaardse gangen en kamers - in de onmiddellijke buurt en onder de piramiden - te verklaren.

 

 

 

 

 

 

Volgens de heer Cadman bevonden de piramiden zich - in een tijd die de eerste farao's met duizenden jaren voorafging - aan de rand van de Nijl.

Om het water te kunnen gebruiken, werd een lage muur rond de piramide van Khufu gebouwd. Via onderaardse gangen en reservoirs werd het de piramide binnengebracht en door een vernuftig systeem tot in de koningskamer gepompt. Tegelijk werden er geluidsgolven opgewekt die een mysterieus doel moesten dienen.

 

Anderen zijn er dan weer zeker van dat de piramiden kerncentrales waren. Ook die hebben veel water nodig. En Khufu's sarcofaag was misschien eerder een reactorvat dan een doodskist.

 

Update 2023: Hier hadden we oorspronkelijk een link geplaatst naar een uitgebreide uiteenzetting die moest aantonen dat de echte piramiden dienden om kernenergie op te wekken. Later merkten we dat de link plots doorverwees naar een 'onveilige website'. Daarom kiezen we er nu voor om een videofragment te plaatsen. De piramiden zouden een energiecentrale zijn geweest en de obilisken een soort van 'Tesla toren' (als we zo vrij mogen zijn om naar Nikola Tesla te verwijzen).

 

 

 

Nog anderen gaan een stapje verder. Ze zijn van mening dat de bouwers van de piramiden 'meesters in frequenties' waren [het verschil tussen elektromagnetische en geluidsfrequenties laten we hier buiten beschouwing]. Wie de juiste trilling weet te vinden, kan waterstof uit water halen voor de productie van kernenergie of een nog meer futuristische energiebron. Bulwer-Lytton lichtte in The coming Race (zie later) een tip van de sluier. [Hij bracht ons zelfs op een idee over de manier waarop de gigantische bouwblokken van de piramiden werden opgetild.] Maar er zijn meerdere aanwijzingen die ons vertellen dat de mens in een ver verleden al beroep deed op de frequenties waar men vandaag mee experimenteert. Het overvloedige en op het eerste zicht zinloze gebruik van mica in de Zonnepiramide in Mexico is maar ťťn van die aanwijzingen.

 

De bewering dat de piramiden door middel van de specifieke trillingen in de wereld van atomen, kernenergie konden opwekken, wordt nog vaak weggelachen. Net zoals men lange tijd koude fusie heeft weggelachen. Hoewel vandaag blijkt dat bepaalde 'trillingen' inderdaad koude fusie kunnen verwezenlijken. [Kernfusie vindt normaal in plasma plaats tegen extreem hoge temperaturen, maar nu blijkt uit officiŽle verklaringen dat koude kernfusie - productie van kernenergie bij kamertemperatuur en zonder noemenswaardig radioactief afval - binnenkort een spectaculaire entree zal maken.]

 

De centrales werden weliswaar bewust ontruimd en afgesloten door de eigenaars, lang vůůr er van Egyptenaren sprake was. Daar lijkt het alleszins op, vooral omdat men in andere constructies die aan de goden worden toegeschreven - ook deze buiten Egypte - eigenlijk niets aan relikwieŽn heeft teruggevonden.

 

[Wel moet gezegd dat Kalief al-Ma'mum zich in 820 na Christus met dynamiet toegang verschafte tot de koningskamer van de piramide van Khufu. De kamer was leeg, op een granieten koffer na. Misschien dat de kalief in zijn frustratie het deksel heeft meegenomen, maar het staat zo goed als vast dat hij voor de rest met lege handen is thuisgekomen.]

 

Het mag duidelijk zijn dat de officiŽle versie - de piramiden zijn graftombes gebouwd voor de farao's - nog moeilijk houdbaar is. Toch blijven de autoriteiten elke alternatieve versie afdoen als fictie. Iets waar we niet te zwaar moeten aan tillen.

 

 

Volgende

Tip: als u op het gewone internetpijltje 'vorige pagina' klikt, komt u op de juiste plaats in het overzicht terecht in plaats van bovenaan.