EVA WAS EERST De piramiden in Egypte - huizen van de goden

 

 

De piramiden in Egypte: Bouwwerken van de goden.

 

 

Een verklaring mot er echter zijn.

 

En aangezien wetenschappers maar geen degelijk antwoord geven op cruciale vragen, is het logisch dat velen zelf hun conclusies hebben getrokken.

 

De superbeschaving die de piramiden bouwde, werd door wereldrampen uitgeroeid. Hun piramiden werden gedeeltelijk vernietigd. Duizenden jaren later zou een nieuw volk de bouwwerken ontdekken en restaureren. Een restauratie die bestond uit het vervangen van verweerde bouwblokken en het plaatsen van een nieuwe deklaag.

 

Nergens was er echter ook maar n aantekening terug te vinden in de 'Huizen van de Goden'.

 

De eerste farao's hebben ongetwijfeld met een enorm dilemma geworsteld. Enerzijds voelden zij de drang om tekenen van hun macht in de echte piramiden aan te brengen, anderzijds zou dit heiligschennis zijn geweest, waarmee ze hun gezag dreigden te verliezen. Overigens hadden ze wellicht ook angst om zich de piramiden toe te eigenen, omdat zij van hun priesters hadden vernomen dat ze aan de goden toebehoorden.

 

Naarmate de tijd verstreek, zou de machtsdrang van de mens in het algemeen - en die van de farao in het bijzonder - hoe dan ook de bovenhand halen. Vooral omdat de oorspronkelijke goden stilaan hun eigenheid verloren, maar ook omdat ze het gezelschap kregen van een hele reeks gefantaseerde goden, die het met persoonlijke macht en de verheerlijking ervan niet zo nauw namen. Geen farao, noch een latere machthebber werd echter ooit zo stoutmoedig om het eigendomsrecht op een authentiek 'Heilig Huis' te claimen.

 

Volgende

Tip: als u op het gewone internetpijltje 'vorige pagina' klikt, komt u op de juiste plaats in het overzicht terecht in plaats van bovenaan.