EVA WAS EERST zwarte gaten - wormgaten - zwaartekracht - magnetisme - UFO - licht

 

 

Durf het ondenkbare te denken (Douglas Adams, Brits auteur).

 

 

 

Het Witte Licht: Het parallelle universum

 

 

Naast wormgaten zijn er ook zwarte en witte gaten. Het zwarte gat bevindt zich hier bovenaan de tekening, het wit gat onderaan. In het heelal is er echter geen sprake van 'boven' of 'onder'. Het wit gat stoot alles wat door het zwarte gat wordt opgeslokt, via het wormgat, uit in een ander deel van het universum (of een totaal ander universum?). De opgeslokte energie moet dus de omweg niet volgen (lange rode lijn) waardoor het mogelijk wordt om op korte tijd miljarden lichtjaren te overbruggen (Bron: Wikipedia). Wormgaten zijn dus niets anders zijn dan een soort snelweg. Vaak komen ze zelfs spontaan tot stand, zonder dat er zwarte of witte gaten aan te pas komen.

 

Onderzoekers menen dat UFO's door hun magnetische kracht een deuk in het 'ruimtetijd deken' kunnen aanbrengen, waarna ze via de ontstane wormgaten enorme afstanden kunnen overbruggen. Het verklaart tevens waarom ze plots verdwijnen om kort daarna ergens anders opnieuw op te duiken. De 'deuken' zijn groter, naargelang de te overbruggen afstand groter is. Dezelfde onderzoekers achten het niet uitgesloten dat UFO's zo het grote zwarte gat in het centrum van de Melkweg kunnen bereiken. En dan ligt de weg open naar een ander deel van het universum, waar een parallelle tijd heerst en vanwaar het onmogelijk is om terug te keren.

 

Volgende