EVA WAS EERST Novus Ordo Seclorum - vrijmetselaars

 

 

Vraag: wat doe je als je n onschuldige mens moet doden om tien anderen te redden?

 

 

Zie ook de update van december 2021 onderaan dit hoofdstuk.

 

 

Operation Northwoods was een samenzweringsplan uit 1962 van de Amerikaanse overheid tot terroristische operaties onder valse vlag. Het plan voorzag in het doden van onschuldige mensen en het plegen van terroristische acties in Amerikaanse steden door de CIA of andere Amerikaanse overheidsdiensten om hiermee publieke steun te vergaren voor een oorlog tegen het door Fidel Castro geleide Cuba. En van de plannen was het ontwikkelen van een Cubaanse terroristische terreurcampagne in de grootstedelijke agglomeratie van Miami, andere steden in de staat Florida maar ook in Washington D.C. De plannen voorzagen in het plegen van vliegtuigkapingen, bomaanslagen en het gebruik van vals bewijsmateriaal waarmee de schuld van de terroristische aanslagen op betrokkenheid van buitenlandse mogendheden wees. President Kennedy sprak zijn veto over de operatie uit. (Wikipedia) Het duurde bijna 40 jaar vooraleer de documenten door de Amerikaanse overheid vrijwillig werden vrijgegeven (zo niet dan hadden velen dergelijke operatie nooit voor mogelijk gehouden).

 

 

Novus Ordo Seclorum

 

 

Voor- en keerzijde van het grootzegel van de Verenigde Staten.

 

De wereldgeschiedenis wordt door een chaotisch kluwen van toevalligheden voortgedreven, een wirwar van politieke systemen met, elk op zijn niveau, een strijd om de macht. Het is een gegeven waar zelfs de echte machthebbers zich moeten bij neerleggen. Toch voor een deel. Want hoezeer ze de chaos ook op zijn beloop moeten laten, ze hebben, als het erop aankomt, de macht om in te grijpen. Al moeten ze daarvoor soms een aantal stappen terugzetten vooraleer ze een grote stap voorwaarts kunnen maken.

 

Het nastreven van het uiteindelijke resultaat -de eenmaking van de mensheid- is echter al duizenden jaren aan de gang en is de laatste decennia in een ware stroomversnelling terechtgekomen. Al zullen velen het daar niet mee eens zijn.

 

Blijkbaar is ook de tijd rijp om gelijkheid tussen man en vrouw -misschien wel hun moeilijkst te bereiken voornemen- te ambiren. Overal duiken de laatste jaren vrouwen op die het voor het zeggen hebben. En misschien was de bevrijding van de vrouw wel het hoofddoel van de inval in Afghanistan. Al heeft die inval op het eerste zicht niet veel opgeleverd. Op het eerste zicht, want het mosterdzaadje lijkt geplant.

 

De vrijmetselarij -met in hun kern de illuminati- is een geheime organisatie van machtige blanke mannen die achter de schermen de wereld leiden en die een onwaarschijnlijk geheim met zich meedragen. Klopt niet, zeggen velen, de leden zijn gekend, ze steken zich niet weg. Het zijn rechtschapen mannen met een erecode, waarvan sommige inderdaad machtig zijn. Maar hun reputatie strookt niet met deze die complotdenkers hen aanmeten.

 

Wij zijn ervan overtuigd dat vrijmetselaars doorgaans niets te verbergen hebben. We weten alleen niet hoeveel procent van hen dat wl heeft. Hun organisatie is geheim ... voor een deel ... en hun kennis is dat eveneens ... voor een deel ... Dat hun geheim echter met Isis te maken heeft, daar zijn teveel aanwijzingen voor om dat te negeren.

 

De emmer met hele en halve verwijzingen naar Isis, die de echte machthebbers de wereld hebben ingestuurd, loopt over. En van die (hele) verwijzingen vinden we in het boek van David Ovason 'The Secret Architecture of Our Nation's Capital'. Een openbaring voor diegenen die het willen zien: Washington DC werd door vrijmetselaars, en ter ere van Isis, ontworpen.

 

De eerste president en medestichter van de Verenigde Staten, George Washington, was een Rozenkruiser (een orde van de vrijmetselaars), en een volgeling van Isis. Hij was nauw betrokken bij de keuze van de woorden die het zegel van de Verenigde Staten sieren: Novus Ordo Seclorum. Het zegel verschijnt voor het eerst in 1782. De zinsnede komt uit een vers van de Romeinse dichter Vergilius. Vrij vertaald: 'We komen aan bij het einde van Sybil's lied' (Sybil is een mythische profeet). En nu wringt het schoentje. 'Magnus ab integro seclorum nascitur ordo.' Volgens de enen: 'Een nieuwe cyclus is aangebroken.' Volgens anderen: 'Een nieuwe wereldorde wordt geboren.' Dan gaat het verder: 'Rechtvaardigheid keert terug met diegenen die ons vanuit de hemel worden toegezonden.'

 

Complotdenkers -zoals wij- zien in de woordkeuze van het grootzegel het startsein van de echte machthebbers om de wereld te leiden naar een wereldregering.

 

Merk op dat de goden soms wreed waren. Dus de echte leiders zullen ongetwijfeld ook wreed moeten zijn. Er zullen wrede maatregelen moeten worden genomen om het beest in de mens te temmen. We zijn er bijna zeker van dat onze ware leiders ons een waarschuwing zullen geven. Ze doen het echter subtiel door 'toevallige' overeenkomsten (zoals de vreemde verwijzingen naar de ramp van 9-11, ook op de dollarbiljetten, ze waarschuwen ons door vreemde woordspelletjes of andere tekens (de gevleugelde zon is overal) of door numerologie (een stokpaardje van de goden). De piramides zitten vol met numerologie. Misschien moeten we nu uitkijken naar het getal 666, het getal van het beest. Als numerologen straks een verband zouden leggen tussen een aankomende ramp en het getal 666, zou dat niet veel goeds voorspellen. Het probleem is dat we nooit in staat zullen zijn om het verband te bewijzen, want degenen die het proberen, zullen snel eindigen als complotdenker ... met andere woorden: ze zullen in de prullenbak belanden ...

 

Hadden de echte machthebbers Washington DC als bastion uitgekozen? Het heeft er op zijn minst de schijn van. Het is onbegonnen werk om alle vrijmetselaars die de top van Amerika bevolk(t)en, bij naam te noemen. Vooral omdat harde bewijzen meestal ontbreken. Maar wie tussen de regels leest -dat moet wel met geheime organisaties- heeft geen harde bewijzen nodig. Machtige vrijmetselaars zitten weliswaar over de wereld verspreid, toch bevindt een onevenredig aantal van hen zich in Amerika. Om hun hogere doelen te bereiken, moeten ze soms vreselijke keuzes maken. Ontelbare verkeersdoden, of stervende mensen door honger en ziekte in Afrika? We kijken er nauwelijks van op, hoewel ze te voorkomen zijn. Waren de doden in Pearl Harbor, New York (aanslagen WTC) of Noorwegen - waar de politie na duizenden gsm oproepen nog anderhalf uur wacht om op dertig kilometer van n van Europa's hoofdsteden n man uit te schakelen - dat ook? Hadden de echte machthebbers de misdaden zien aankomen? Zekerheid zullen we wellicht nooit krijgen, maar ze maken het complotdenkers niet echt moeilijk.

 

 

En van de wetten van de macht? Soms laat je beter begaan als iemand van plan is je een groot onrecht aan te doen. Zorg er wel voor dat het daarna wekenlang voorpaginanieuws blijft. Zo krijg je de goedkeuring van het volk om extreem te reageren en recht te doen geschieden. Recht dat, afhankelijk van de geheime agenda, kan gaan van het tussenkomen in een wereldoorlog, het uitschakelen van terroristische organisaties tot het monddood maken van ultrarechtse groeperingen.

 

Een quote van Amerikaanse topmagistraten over de WTC aanslagen? 'Ze hebben de wereld meer n gemaakt.'

 

Het lijkt erop dat er iets groots in gang is gezet. Een nieuwe wereldorde? We kunnen alleen maar vermoeden dat het gaat om globalisering ... en als gevolg daarvan een drastische vermindering van de wereldbevolking. Dat laatste zou immers een nieuwe wereldorde enorm vereenvoudigen.

 

Uiteindelijk zal God uit de hemel neerdalen om het goede te laten zegevieren (volgens de Sybil's profetie).

 

Eerlijk gezegd: dat ziet er niet goed uit voor de mensheid. Het goede laten zegevieren? De meeste mensen zullen dan wel in de problemen raken, want 'goed zijn' is niet bepaald het beste middel om in deze egocentrische wereld te overleven.

 

Geloof het of niet (wij zijn geen zieners), maar er zit n en ander aan te komen dat de globalisatie zal bespoedigen ... en dat in een nooit eerder gezien tempo.

 

Wij vellen liever geen oordeel over onze echte leiders (de meeste, zo niet alle, complotdenkers doen dat wel). We zouden echter in geen geval in hun schoenen willen staan.

 

Tot slot: U kunt alles gerust anders zien. Gelukkig leven we nog steeds in het vrije deel van de wereld en mogen we -tot op zekere hoogte- zeggen wat we willen ...

 

 

Volgende

Tip: als u op het gewone internetpijltje 'vorige pagina' klikt, komt u op de juiste plaats in het overzicht terecht in plaats van bovenaan.