EVA WAS EERST Complottheorie - complotdenker - pseudowetenschap

 

 

(Arthur Schopenhauer) Alle waarheden gaan door drie fasen: 1) ze worden belachelijk gemaakt 2) ze worden ongemeen bekritiseerd 3) ze worden aanvaard als vazelfsprekend ...

 

 

Toverwoorden

 

 

'Complotdenker' en 'pseudowetenschapper', het zijn 'toverwoorden' die vaak worden gekleefd op mensen die een zienswijze hebben die afwijkt van datgene wat algemeen wordt aangenomen. Onderzoekers die niet het platgetreden pad volgen, krijgen al gauw het predikaat 'pseudowetenschapper' mee. Eén fout kan hun toch al geringe geloofwaaardigheid fataal worden. Toch slaan echte wetenschappeers de bal zo vaak mis. Doch het lijkt erop dat wie tot een grote groep behoort zich wel wat misstappen kan veroorloven.

 

Nadat de stempel met de 'magic words' uit de hemel is neergedaald, kijken zij die beginnen te twijfelen meestal met enige schaamte de andere kant op, zo niet dan komen ze terecht bij de categorie 'fantasten' en men moet al een sterke persoonlijkheid zijn om dat naast zich neer te leggen. Tussen haakjes: Wie een machtspositie nastreeft en zichzelf in verband brengt met een complottheorie zal zijn doel niet bereiken.

 

Vermaarde psychologen hebben zich al meermaals gebogen over de reden waarom complottheorieën een randfenomeen blijven. En los van het feit dat niemand graag tot de categorie fantasten behoort, moet er volgens hen nóg een belangrijke reden zijn. Zij menen dat burgers de overheid liever als onfeilbaar zien. Het geeft hen een beschermend gevoel.

 

Wij geloven echter dat psychologen met betrekking tot het buitenaardse, vergeten te vermelden dat de media subtiel meewerken aan het verguizen van diegenen die geloven in 'aliens', een woord dat bij vele verslaggevers vaak al een minzaam glimlachje oproept.

 

Volgende