EVA WAS EERST Mormonisme - mormonen

 

 

Mormonisme

 

 

Joseph Smith stichtte in de eerste helft van de 19° eeuw het mormonisme. Hij was samen met veel vooraanstaande leden een vrijmetselaar, maar vooral: het mormonisme is niet enkel gestoeld op visioenen van Smith, zoals men ons graag wil laten geloven, doch op Egyptische papyrusrollen waarvan de oorsprong vaag is gebleven. Er zijn heel wat gelijkenissen tussen het mormonisme en het christendom, doch één verschil springt in het oog: God kwam volgens de mormonen van een andere planeet. En volgens een fervent mormoon bestaan er zelfs plasma levensvormen binnenin de zon. Ook de maan zou 'bewoond' zijn. Het idee dat de zon een onbegrijpelijke plasma levensvorm zou herbergen, komt van Mr Eric James Stone, een science fiction schrijver. Wij menen echter ondertussen dat heel wat waarheden die nog niet rijp zijn voor de doorsnee burger eerst worden verpakt in science fiction.

 

Over vrouwen: Vrouwen speelden een voorname rol bij de oprichting van de mormoonse kerk, in de schaduw van de man uiteraard. De stichters van de mormonen leefden nu eenmaal –nog meer dan vandaag het geval is- in een mannenwereld. En hoewel het mormonisme polygamie toestaat en vrouwen er niet beter aan toe zijn dan elders hebben hun leiders meerdere keren laten blijken dat ze vrouwen hoog inschatten. Ezra Taft Benson, een mormoons kerkpresident en werkzaam onder president Eisenhower beweerde dat vrouwen kwaliteiten hebben met betrekking tot medeleven, kwaliteiten die de agressieve natuur van de man compenseren. Howard W Hunter eveneens een mormoons kerkpresident zei het volgende: ‘ik hoop dat de tijd nooit komt dat vrouwen zich verlagen tot het niveau van de man, alhoewel ze overal ter wereld lijken te denken dat ze de gelijke van de man moeten worden’. Mooi gezegd vinden we, maar er zullen hogere machten aan te pas moeten komen vooraleer de kwaliteiten van vrouwen naar waarde zullen worden geschat.