EVA WAS EERST De maanlanding - Apollo project - Apollo 11 - Neil Armstrong

 

Een schokkende waarheid?

 

 

Als de aarde in het verleden bezoek heeft gekregen van een buitenaardse beschaving dan zijn daarvan bewijzen terug te vinden op de maan.

 

 

Het lijkt alsof geleerden er een heilige schrik voor hebben om die stelling - waar nochtans geen speld is tussen te krijgen - hardop uit te spreken. Men moet zich zelfs durven afvragen of buitenaardse bezoekers niet eenzelfde locatie zouden hebben uitgekozen als Apollo 11. Het kan bijna niet anders dat NASA wist waar ze meest kans had om buitenaardse technologie aan te treffen. Dat er een lavagrot in de buurt kan zijn geweest, valt daarbij in geen geval uit te sluiten. En dat een lavagrot ook voor buitenaardse bezoekers een ideale basis zou zijn, ligt voor de hand. Enkelingen waaronder Ian Crawford van het Birkbeck College (Universiteit van Londen) hebben een paar netelige vragen hierover gesteld, maar enkel nietszeggende antwoorden gekregen.

 

Update Juli 2014: een artikel dat aantoont dat één en ander begint door te dringen. Toch opmerkelijk dat geleerden de kans uitsluiten dat de aarde pas vrij recent werd bezocht. 'Statistisch zo goed als onmogelijk' beweren ze. Met statistieken kan je uiteraard alle kanten op. Zo is het statistisch eigenlijk uitgesloten dat een wezen op deze planeet 32.000 jaar geleden, wat zowat overeenkomt met één seconde in evolutietermen, plots een gigantisch bewustzijn -vergeleken met dat van alle andere levende wezens op aarde- kreeg.

 

Wie een open geest heeft, kan moeilijk anders dan de mogelijkheid erkennen dat de aarde ooit vreemd bezoek heeft ontvangen. Het is toch kortzichtig om ervan uit te gaan dat de mens binnen pakweg 5000 jaar buitenaards intelligent leven zal ontdekken en tegelijk koppig de mogelijkheid te verwerpen dat de aarde in het verleden door datzelfde leven werd bezocht? Het zou trouwens de normaalste zaak van de wereld zijn als die bezoekers eerst op de steriele en veilige maan zijn geland, dichtbij de moederplaneet en ver weg van virussen, bacteriën en alle andere obstakels die hen konden bedreigen.

 

De maan heeft echter (zo goed als) geen atmosfeer, waardoor alle sporen, ook deze van miljoenen jaren oud, er onaangeroerd bewaard blijven, of zo goed als onaangeroerd (er zijn wel degelijk meteorieten en een soort van ruimte-weersomstandigheden waar we het hier niet over hebben wegens niet relevant).

 

 

Voetafdruk van een Apollo astronaut. Elk spoor blijft voor altijd bewaard (Foto: NASA nr AS 11-40-5878).

 

***

Hoewel NASA van haar nazi geleerden had vernomen dat er op de maan buitenaardse technologie voor het rapen kon liggen -reden waarom ze de Russen niet wilden laten voorgaan- werd ze volledig van de sokkel geblazen door wat de astronauten van Apollo 11 overkwam. Niet alleen wat Armstrong en Aldrin zagen, maar blijkbaar ook wat ze voelden, moet volgens talloze geïnteresseerden schokkend zijn geweest. Velen menen dat na de eerste maanlanding alle hens aan dek werd geroepen om de maanprojecten zo snel mogelijk als top secret te bestempelen. Iets wat natuurlijk niet van de ene dag op de andere kon gebeuren. Eerst moest de populariteit naar beneden, moesten heel wat machtige mensen worden overtuigd en kwamen er vanzelfsprekend een reeks andere maatregelen aan te pas ...

 

[Vandaag stelt men dat de Amerikanen in de jaren 50 - project A119- plannen koesterden om een atoombom te gooien op de maan waardoor ze hun superioriteit tegenover de Sovjets konden aantonen. Maar je moet een lemming zijn om diegenen die dat zeggen, te volgen. De Amerikanen hadden met hun eerdere atoombommen immers al voldoende hun superioriteit bewezen. Wij vinden het aannemelijker dat zowel Amerikanen als Sovjets vreesden dat de buitenaardse technologie die op de maan te vinden was, zou zorgen voor een niet meer in te halen voorsprong van de vijand. Dan nog liever een atoombom zodat landen simpelweg uitgesloten was. Gelukkig heeft men zich tijdig bedacht.]

 

Iedereen die met het onderwerp is begaan, kent de geruchten dat vooral Armstrong compleet van de kaart was. De communicatie met de buitenwereld werd minutenlang onderbroken. Toch blijken sommige gespecialiseerde radioamateurs de gesprekken te hebben opgevangen. Volgens die onderschepte berichten -later ook volgens vertrouwelijke verklaringen van ingewijden- werd Armstrong op de maan als het ware bevangen door een 'licht'. En alsof dat nog niet genoeg was, bleken er in de buurt van de landingsmodule ruimteschepen opgesteld die duidelijk afkomstig waren van een buitenaardse beschaving. Iets wat al bij al nog zo gek niet is, want als buitenaardse bezoekers ooit op aarde zijn geland, dan zijn die zeker niet te voet gekomen en hebben ze ongetwijfeld ook een paar ruimteschepen op de maan gestationeerd.

 

Een interessante site, weliswaar zonder https label, maar daarom niet minder veilig: http://nuuts-eng.weebly.com/apollo-19-interview.html (u moet dus knippen, en plakken in de adresbalk)

 

 

[Dat de mysterieuze ruimteschepen en lichten op de maan, afkomstig waren van vorige missies, zoals sommigen beweren, mogen we uitsluiten. Astronauten waren zeer goed op de hoogte van wat vorige missies hadden achtergelaten.]

 

Na wijs beraad koos NASA ervoor om nog zes bemande landingen te laten doorgaan alsof er niets aan de hand was. Maar dat de astronauten na Apollo 11 werden gebrieft over wat hen mogelijk te wachten stond, spreekt voor zich.

 

Volgende Tip: als u op het gewone internetpijltje 'vorige pagina' klikt, komt u op de juiste plaats in het overzicht terecht in plaats van bovenaan.