EVA WAS EERST Leonardo Da Vinci - Mona Lisa - Isis

 

 

Mona Lisa

 

 

 

De Mona Lisa. Da Vinci heeft zijn beroemdste schilderij wellicht niet toevallig gemaakt in de herfst van zijn leven.

(Foto: Wikipedia)

 

De beroemde criticus Walter Pater schreef in 1867: 'De Mona Lisa vertegenwoordigt de eeuwige vrouwelijkheid. Ze is ouder dan de rotsen waarop ze zit en heeft het geheim van de dood doorgrond.' Andere critici houden het korter: 'Het schilderij toont de ware kracht van de vrouw.'

 

Voor het portret stond Lisa Gherardini model, de vrouw van Francesco Del Giocondo, een rijke handelaar. Doch als die handelaar de opdrachtgever was, dan heeft hij het schilderij nooit mogen ontvangen. Da Vinci begon eraan in 1503 en was er tot zijn dood -zowat 16 jaar later- mee begaan. Hij hield het angstvallig bij zich, en wilde het blijkbaar niet eerder vrijgeven dan na zijn dood.

 

Wat is er zo speciaal aan het schilderij?

- Het is opgemaakt in piramidestijl;

- De ogen lijken de toeschouwer overal te volgen;

- Lisa heeft een totaal gebrek aan seksuele uitstraling;

- Ze straalt vroomheid uit;

- Ze heeft wenkbrauwen noch wimpers. Onderzoekers hebben zich suf gezocht naar de reden hiervoor. Scans en uitvergrotingen brachten uiteindelijk n haartje aan het licht, waardoor men al te snel de conclusie trok dat de andere haren door het veelvuldig poetsen van het doek waren verdwenen. Er is echter maar n geloofwaardige uitleg. Da Vinci heeft ze bewust weggelaten;

- Lisa is zwanger of pas bevallen. Scans brachten een kenmerkende sluier over de schouder aan het licht, en die kon maar n betekenis hebben;

- Ook de trouwring werd door de schilder bewust weggelaten, aangezien het zo goed als zeker is dat mevrouw Giocondo wel degelijk een trouwring droeg;

- Lisa lijkt niet uit te zijn op macht of materile dingen. Het zou echter verbazen als zij geen enkel juweel droeg toen ze zich liet schilderen;

- Mannelijke gelaatstrekken lijken zich met vrouwelijke te vermengen. Sommigen zien daardoor het schilderij als een zelfportret van Da Vinci, anderen als een teken dat de afgebeelde figuur tegelijk man en vrouw is (reden waarom ze zonder mannelijke tussenkomst een nakomeling ter wereld kon zetten).

 

Heeft Da Vinci in plaats van Lisa del Giocondo, Isis 'de godin van de goden' geschilderd? Lisa lijkt na aanpassingen van de meester alleszins wonderwel aan de criteria van Isis te voldoen: vroom, vruchtbaar, in staat om kinderen te krijgen zonder toedoen van een man, niet uit op macht of materile dingen ...

 

Lisa's ogen doen sommigen denken aan een gecontesteerd, maar onmiskenbaar symbool dat in verband wordt gebracht met de vrijmetselaars: het alziend oog van God in de top van een piramide, eigenlijk het alziend oog van Isis (Sirius). Horus, de zoon van Isis, staat overigens ook bekend om zijn alziende ogen.

Een andere hint naar Isis was het weglaten van wimpers en wenkbrauwen. Egyptische priesters epileerden hun wimpers en wenkbrauwen. En heel wat onderzoekers zijn ervan overtuigd dat ze dit deden ter ere van de goden (dus zeker ook ter ere van Isis, de belangrijkste godin).

Dan Brown zegt in zijn Da Vinci Code dat de voornaam van het model deel uitmaakt van de codetaal. L'Isa was voor Italianen ten tijde van Da Vinci niemand minder dan Isis. Hij is tevens van mening dat Mona verwijst naar Amon -een mannelijke Egyptische god- omdat de naam uit dezelfde letters bestaat. Maar daar vergist hij zich wellicht. Leonardo heeft immers de aanspreektitel Mona niet zelf bedacht. Hij kon dus niet weten dat men vele jaren na zijn dood van Lisa een Mona Lisa zou maken. Dat Da Vinci met zijn Lisa echter een heel andere vrouw in gedachten had dan deze van meneer Giocondo, ligt er vingerdik op. Zozeer zelfs dan hij moet hebben geweten dat men na zijn dood bij Isis zou uitkomen. Iets wat zeker niet vr zijn dood mocht gebeuren.

 

We mogen er trouwens gerust van uitgaan dat er nog andere addertjes onder het gras zullen zitten. De mysterieuze glimlach, het loshangende haar waarvan sommigen vermoeden dat het een pruik is, de achtergrond van het schilderij ... ze hebben hun geheimen nog niet prijsgegeven.

 

Velen blijven beweren dat het schilderij niets mysterieus te bieden heeft. 'Het werd simpelweg geschilderd naar de mode van de tijd.' Een uitspraak die steeds minder mensen geloven, ook al omdat recent werd ontdekt dat er in het zwart van de ogen van Mona Lisa letters (de letters L en S) en cijfers staan. De L zou daarbij duiden op Leonardo en de S op Salai, zogezegd de voornaam van zijn minnaar. Maar voor dezelfde moeite duidt de L op Lisa en de S op Isis. De hoofdletter S is namelijk in sommige kringen een symbool voor Isis.

 

Hints genoeg dus om aan te nemen dat Leonardo ons ergens heeft willen op wijzen. Da Vinci was een wereldwonder op zich. Al kon hij zijn creatieve drang blijkbaar niet altijd de baas. Wij vermoeden dat hij ondanks (of dankzij) zijn genialiteit teveel hooi op zijn vork nam, waardoor hij meer dan eens een werk niet volledig kon voltooiden. Maar de Mona Lisa blijft uniek, daar is iedereen het over eens.

 

Was Leonardo ook eigenzinnig ... zeg maar een geslepen dwarsligger? Een anarchist? Weliswaar verdoken (anders zou hij niet zo oud geworden zijn). Wij menen van wel. Hij wilde ons informeren over iets dat in die tijd verschrikkelijke gevolgen zou hebben gehad. Onze echte leiders hebben zijn boodschap echter verdoezeld -wij oordelen niet, maar mogelijk is het overgrote deel van de mensheid bijlange nog niet klaar voor de waarheid-.

 

Met andere woorden: Wees ervan overtuigd dat men achter de schermen wel degelijk weet dat Mona Lisa en Isis n en dezelfde zijn. Zoals eerder aangetoond, spelen mensen met geheime kennis sinds Plato -en wellicht lang vr hem- graag spelletjes (een bewuste keuze). Ze coderen en geven hints, maar zeggen ons niet alles.

 

Die mensen met geheime kennis -ondertussen de 'echte machthebbers' geworden- verwijzen naar Isis, maar wij kunnen het niet zwart op wit bewijzen. En zo verzeilen we opnieuw in een believers versus non-believers toestand die nergens toe leidt.

 

Plato, Da Vinci, Michelangelo, Bulwer-Lytton, Nikola Tesla, Wallace ... zelfs Jezus ...ze kwamen allemaal op voor de vrouw. de ene in codetaal, de andere met een verhaal doorweven met fantasie. In een tijd waar de minste verwijzing naar vrouwen als gelijke van de man een vreselijke dood betekende, was codetaal en fantasie misschien wel de enige mogelijkheid om de waarheid te vertellen.

 

Was Jezus een feminist? (Zie https://www.godswordtowomen.org/feminist.htm)

 

Nog een laatste noot: Da Vinci was gefascineerd door 'iets' dat hij in een grot had ervaren. Veel wordt er gefantaseerd over wat het zou kunnen zijn geweest, maar niemand weet wat het was.

 

Volgende