EVA WAS EERST Bewustzijn - UFO

 

 

De Melkweg Express

 

 

Het leven in sommige andere 'zonnestelsels' is mogelijk geŽvolueerd tot de hoogste levensvorm: de Goddelijke deeltjes zitten er niet opgesloten in lichamen, maar leven er gemeenschappelijk in een plasmabol (UFO), voeden zich met elektromagnetisme en reizen via wormgaten tussen die stelsels.

 

Godsdeeltjes zijn onveranderd puur en 'goed'. Goedheid is (was) nu eenmaal een absolute voorwaarde om tot de hoogste levensvorm te kunnen evolueren. Immers, het kwaad (egocentrisme) en de strijd om te overleven staan de ontwikkeling van Godsdeeltjes in de weg. Met andere woorden: Op planeet Aarde zou er van Godsdeeltjes geen sprake zijn geweest, ware het niet dat ze bij de mens werden ingeplant. Gelukkig blijken ze -ondanks de afbrekende krachten van het egocentrisme- onverwoestbaar.

 

Zoals datgene wat op atomaire schaal gebeurt slechts een afspiegeling is van wat er zich in het universum voordoet, is wat we meemaken in onze kleine wereld -mensen die zich verenigen om allerlei redenen- slechts een voorbode van de grote eenwording, een eenwording die zich weliswaar afspeelt in de subatomaire wereld van de ziel.

 

Anders gezegd: Na de dood vormen sterke aardse Godsdeeltjes samen een wagonnetje en wachten tot ze zich kunnen voegen bij een Melkweg treinstel dat de neuronen van het Goddelijk Brein met elkaar verbindt ... een Melkweg Express naar een ander universum ...

 

Volgende