EVA WAS EERST Natuurlijke selectie - strijd om te overleven - geweten - bewustzijn - rechtvaardigheid - medeleven - schuldgevoel

 

 

Een schilderij van Chifflart dat het geweten tracht weer te geven (Bron: Wikipedia).

 

 

Rechtvaardigheid, medeleven en schuldgevoel

 

 

Waarom het geweten met haar rechtvaardigheid, medeleven en schuldgevoel niet van deze planeet afkomstig kan zijn.

 

 

De natuur is onvoorstelbaar wreed. Dieren verscheuren andere onschuldige dieren op de meest gruwelijke wijze. Toch treft hen daarbij geen schuld. Omdat ze geen moreel besef hebben. Wat niet wegneemt dat we al te vaak de neiging hebben om in hun instincten menselijke eigenschappen te willen zien.

De mens heeft echter een bewustzijn, de basis van al zijn gaven die niet van deze planeet afkomstig lijken. Daardoor kan hij op een onvergelijkbare manier problemen oplossen en verder bouwen aan de kennis van zijn voorgangers. Maar het doet hem ook in geweten nadenken over de morele gevolgen zijn daden, iets wat geen enkel ander levend wezen op deze planeet lijkt te doen.

 

Hoe komt het dat sommige mensen zoveel medeleven in zich hebben dat ze hun leven zouden geven voor een ander? Hoe komt het dat sommige mensen letterlijk doodgaan aan schuldgevoel na het stellen van een verwerpelijke daad? Hoe komt het dat zich bij sommige mensen een soort ingebouwd rechtvaardigheidsgevoel manifesteert dat hen, willen of niet, om rekenschap vraagt? Waarom is er bij dieren van rechtvaardigheid, medeleven en schuldgevoel geen sprake? Misschien dat de kiemen ervan bij hen wel te bespeuren zijn, maar daarvoor moet men dan toch veel goede wil aan de dag leggen.

 

Er zijn onderzoekers die menen dat bijvoorbeeld medeleven meehelpt aan het beschermen van het individu en dus eigenlijk aan het overleven van de soort. Het zou volgens hen ook in de dierenwereld als instinct voorkomen. Doch het medeleven in de dierenwereld is metaforisch gezien volgens ons niet groter dan het zaadje dat in sommige mensen een gigantische mammoetboom is geworden. Dieren blijken zich niet bewust van hun gevoelens. De meeste wetenschappers geven dan ook toe dat achter het inzicht in gevoelens van rechtvaardigheid, medeleven en schuld iets raadselachtigs schuil moet gaan.

 

Op planeet Aarde draait letterlijk ALLES rond de strijd om te overleven en de macht van de sterkste. Het is een natuurwet die sommige mensen bewust naast zich neerleggen.

 

Nu moet gezegd dat de meeste mensen in mindere of meerdere mate uit zijn op macht -omdat de verhouding tussen het dier dat in hen leeft en het hogere wezen bij ieder mens verschilt-. Sommigen gaan daarbij vernuftig tewerk en camoufleren hun machtswellust onder het mom van altru´sme. Anderen doen geen moeite, volgen in alle openheid de wetten van het leven op aarde en zijn daarbij tot ongekende wreedheden in staat.

 

Een weliswaar beperkt aantal mensen lijkt echter zoveel 'geweten' in zich te dragen dat men ze onmiskenbaar als 'goed' moet bestempelen. En het is dat 'goede' dat ons zou moeten doen nadenken, omdat het niet van deze wereld kan zijn.

 

Volgende

Tip: als u op het gewone internetpijltje 'vorige pagina' klikt, komt u op de juiste plaats in het overzicht terecht in plaats van bovenaan.