EVA WAS EERST Isis - Osiris - religie

 

 

Links: Isis met Horus (beeld uit circa 350 v.Chr.). Rechts: de maagd Maria met Jezus (Foto: Wikipedia). Velen zijn ervan overtuigd dat beiden op dezelfde leest zijn geschoeid. Ze waren allebei goed en rechtschapen, kregen hun kind 'onbevlekt' en waren nauw betrokken bij de verrijzenis van hun dierbare uit de doden. Alleen gaat de verering van Isis terug tot tijden die niemand kan achterhalen. Leefde ze na de megacatastrofen voort in de geest van sommige mensen en werd haar beeltenis duizenden jaren later meer en meer geïdealiseerd? Ze kon er in realiteit ongetwijfeld heel wat minder aantrekkelijk hebben uitgezien en wellicht had ze bij leven zelfs niet eens een naam. Maar dat is een ander verhaal.

 

 

Isis

 

[Isis is maar één van de vele namen van de moedergodinnen/maangodinnen die alle beschavingen kennen. Zo te zien waren er 'Isissen' over de wereld verspreid. We beperken ons echter tot diegene die door de grootste beschaving werd aanbeden, en die daardoor kennelijk de bekendste werd.]

 

Het is eigenlijk onverklaarbaar dat nog voor de eerste farao zijn intrede deed, de verering van Isis al een volwaardige religie leek.

 

Een beeld van de oudste Egyptische religie in een paar zinnen:

 

Eerst was er Atum. We kunnen hem vandaag eigenlijk beschouwen als de onbereikbare en onvoorstelbare WARE GOD. Atum creëerde de luchtgod Shu en de watergodin Tefnut, eerder abstracte begrippen voor energie en materie. (Noteer dat alles van de oudste Egyptische mythologie voor interpretatie vatbaar is.) Uit Shu en Tefnut ontstonden Nut, de godin van de nachthemel en haar echtgenoot/broer Geb, de god van de aarde.

 

Dankzij het licht van de maan slaagden Shu en Tefnut erin om vijf kinderen ter wereld te brengen, waaronder Isis. [Isis die volgens ons de vele oorspronkelijke exemplaren van het godenras vertegenwoordigt dat ooit de aarde heeft bevolkt, en die het levenslicht zagen op de maan.]

 

Osiris, Seth en Isis waren broers en zus. Osiris was tevens getrouwd met Isis. Uit hun huwelijk werd hun zoon Horus geboren. Seth, die jaloers was op Osiris, doodde zijn broer. Later zou Horus zijn vader wreken en Seth op zijn beurt doden. Osiris stond echter op uit de doden dankzij de goede zorgen van Isis en werd uiteindelijk, eveneens dankzij Isis, heerser over het hiernamaals.

 

Wat volgt, is een kwestie van geloven. Er zijn geen bewijzen voor. Er ontbreken echter bewijzen voor heel wat zaken die de geschiedenisboeken vermelden over het oude (oudste) Egypte.

 

De farao was een leider die was opgestaan uit de nieuwe mens. De enige mensensoort die de gevolgen van de megacatastrofen had kunnen doorstaan. En de priesters waren diegenen die om een of andere reden kennis hadden over het godenras (dat door de catastrofen van de aardbol was weggevaagd). Die kennis ging vooral over de morele waarden (medeleven en rechtvaardigheid). Het was echter onbegonnen werk om die waarden door te geven, gezien het feit dat de machtsmens enkel aan zichzelf dacht. De belangrijkste persoon van het godenras (in Egypte) was Isis, de eigenares van de grootste piramide. De farao kon zich niet verzoenen met de gedachte dat de man ooit ondergeschikt was aan de vrouw. Hij zorgde ervoor dat het verhaal over Isis werd aangepast. Hij ook wou als een god worden aanbeden en riep Osiris -de zonnegod- in het leven, opdat hij zich met hem kon vereenzelvigen. Terwijl zijn opvolger hetzelfde kon doen met Horus. Het valt overigens op hoe Osiris en Horus (en dus ook de farao's) in feite alles te danken hadden aan Isis, die geen zonnegod was maar de godin van de maan.

 

 

De verering van Isis stamt uit ongekende tijden. De oudste Egyptische teksten verwijzen al naar haar. Ze werd vaak afgebeeld als gevleugelde godin (een beeldje uit 1150 v. Chr.), alsof ze uit de hemel was neergedaald. Typisch zijn ook de hoorns met de schijf. De bewering dat het hoofddeksel oorspronkelijk verwees naar de fasen van de maan, vindt heel wat aanhangers. Later maakten de zonaanbidders er hoe dan ook een zon tussen twee hoorns van. Hoorns die overigens al evenzeer verwezen naar de fasen van de maan.

 

 

 

Isis' oudste compagnon was de slang. De sisklank in haar naam verwijst naar de slang. De hoofdletter S werd in beperkte kringen een symbool voor Isis (afbeelding: www.resurrectisis.org).

 

Tussen haakjes: De slang was niet altijd het symbool voor de duivel. In het oudste Egypte stond ze voor goddelijke wijsheid.

 

Het christendom heeft teveel gelijkenissen met de verering van Isis om van toeval te kunnen spreken. De maagd Maria, haar onbevlekte ontvangenis, de verrijzenis, het symbool van het kruis ... maken allusie op de oudste religie, deze van de maangodin Isis. Stond Jezus voor de onmogelijke opdracht om datgene wat hij van de Egyptische priesters had geleerd over Isis, door te geven? Ze noemen hem in het Midden-Oosten vaak Isa, terwijl L'Isa in Europa Isis betekende. En zijn leer over naastenliefde, medeleven en rechtschapenheid vinden we tevens bij Isis terug. De wereld waarin Jezus leefde, was echter meer dan ooit verziekt door machtswellust, en letterlijk alles draaide rond de man. Het zou dwaas zijn geweest om de vrouw centraal te stellen, vooral omdat de boodschap veruit het belangrijkste was.

 

Het eerste genootschap (dat van de slang), het genootschap van het licht, vrijmetselaars, illuminati ... vaak lijkt het erop dat diegenen die de geheime kennis aan elkaar doorgaven, het niet konden laten om Isis in hun symboliek te betrekken. Isis was de godin van de 'dubbele wijsheid'. Ze was aards en tegelijk goddelijk. Op die dubbele wijsheid zou de naam Homo sapiens sapiens allusie maken. Piramiden, Mona Lisa, het Vrijheidsbeeld, het dollarteken, alziende ogen die overal opduiken, door NASA gebruikte letterwoorden ... en zoveel andere zaken waar de echte machthebbers bij betrokken zijn: Ze verwijzen naar Isis. Soms subtiel, soms zo uitdagend dat het net de bedoeling lijkt dat we ons vragen stellen. Niemand die echter zwart op wit kan bewijzen dat Isis de spilfiguur is.

 

[Dat het Vrijheidsbeeld Isis voorstelt en dat de Illuminati (diegenen die 'verlicht' zijn) de opdrachtgevers waren, wordt (uiteraard) betwist. Of beeldhouwer Frederic Auguste Bartholdi en de opdrachtgevers behoorden tot de selecte groep echte machthebbers (Illuminati) valt natuurlijk niet te achterhalen, maar ze waren alleszins vooraanstaande vrijmetselaars. Bartholdi wou oorspronkelijk dat zijn levenswerk - een standbeeld van Isis, de godin van de hemel - uitkeek over het Suez kanaal (Egypte). Isis moest een mantel dragen en een toorts. Het project in Egypte werd afgelast om onduidelijke redenen, maar velen beweren dat Bartholdi en anderen wisten wat ze wilden. Ze hebben het in de baai van New York ook verwezenlijkt.]

 

 

De Griekse godin Hera (een Griekse Isis) en het Vrijheidsbeeld naast elkaar (bron: http://voices.yahoo.com/photos/statue-liberty-modeled-after-pagan-goddess-3288576.html?cat=4).

 

De band tussen Parijs en Isis.

 

Ten slotte een vreemd mogelijk toeval: Het woord 'GOD' is een vrij recent woord. De oorsprong ervan is in nevelen gehuld, maar het woord verwijst volgens sommigen naar 'hond' (de letters GOD in omgekeerde volgorde). Isis werd soms afgebeeld als rijdend op een hond, omgeven door sterren. Algemeen wordt aangenomen dat Sirius de hondsster is, en dus Isis vertegenwoordigt. [Wij denken echter dat in het oudste Egypte Ursa Minor (de Kleine Beer) de hond was waar Isis een opmerkelijke band mee had. Ursa Minor was voor de Egyptenaren geen beer, maar een hond of een jakhals (zie ook de rubriek over het einde van de wereld).]

 

 

Volgende

Tip: als u op het gewone internetpijltje 'vorige pagina' klikt, komt u op de juiste plaats in het overzicht terecht in plaats van bovenaan.