EVA WAS EERST maanlanding, piramiden en grotschilderingen

(English? Please look at the bottom of next page.)

Het overzicht dat op deze inleiding volgt, maakt het u makkelijk om de verschillende hoofdstukken door te nemen. Tip: door te klikken op de 'terugtoets' (in plaats van onderaan op 'volgende') komt u misschien vlugger op de juiste plaats in het overzicht terecht.

 

 

 

Inleiding

Vaak is wat volgt een kwestie van geloven ... maar dan op basis van concrete aanwijzingen. Zowat alles wat op deze site aan bod komt en dat betrekking heeft op de evolutie van de mens, kan in vraag worden gesteld. U kunt er dus gerust een andere visie dan de mijne op nahouden. Bedenk echter dat wat de evolutie van de mens betreft, voor heel wat 'algemeen aanvaarde feiten' onvoldoende bewijs aanwezig was (en is), waardoor wetenschappers al meer dan eens de bal compleet hebben misgeslagen.

Denkt u maar aan GŲbekli Tepe. In een tijd waarin de mens door de schoolboeken als holbewoner wordt afgeschilderd, blijkt hij plots gigantische, nauwkeurig afgewerkte constructies te hebben opgericht. Een wereldschokkend feit dat nooit de aandacht kreeg die het verdiende.

Ik heb getracht de rubrieken kort te houden omdat ik kan aannemen dat u anders al te snel afhaakt. Ik behoor nu eenmaal tot diegenen die velen 'complotdenkers' noemen, een toverwoord dat de doodsteek betekent voor geloofwaardigheid. Maar toch geloof ik dat veel van wat ik heb geschreven de waarheid is -of deze benadert-. Stoten sommige rubrieken u al te zeer tegen de borst, sla ze dan met gerust gemoed over. Ik heb de waarheid immers niet in pacht. Doch misschien dat andere rubrieken u aan het denken zetten.

U zult merken dat ik ervan uitga dat de echte machthebbers op deze wereld heel wat voor ons verborgen houden. Echter, anders dan de schrijvers van de meeste complottheorieŽn, vermoed ik dat hun taak uiterst complex is en niet zozeer draait om persoonlijk aanzien.

Verder is het zeker niet de bedoeling om mannen en vrouwen tegen elkaar op te zetten. Als mannen zich zouden geprovoceerd voelen door het woord 'superieur' op de voorpagina, dat ze dan even denken aan de honderden miljoenen vrouwen die vandaag zowat overal ter wereld door mannen worden onderdrukt. Overigens is superieur hier niet gebruikt in de gewone betekenis van het woord.

Deze site lijkt door het gebruik van de meervoudsvorm door meerdere personen te zijn opgetekend, hoewel hij volledig door mezelf werd geschreven. Misschien voelde ik meer voor de meervoudsvorm omdat zovele tienduizenden leden van de talrijke internetfora er gelijkaardige ideeŽn als ik op nahouden, ideeŽn die de media om ťťn of andere reden niet objectief genoeg naar voor brengen. Althans, zo denk ik erover. Hoe dan ook: ik wens anoniem te blijven, veel maakt het dus niet uit.

Ik dank God voor het feit dat ik in een vrij land ben opgevoed door zorgzame en liefhebbende ouders en dat ik zo de kans heb gekregen mezelf te ontplooien. Doch God zal me geen antwoord geven op de vragen waar ik mee worstel en waar ik in deze site een antwoord tracht op te vinden.

Mijn schrijven komt uit mijn hart, al twijfel ik natuurlijk over sommige zaken. Heel wat van wat ik heb neergepend vond ik vroeger absurd, doch het internet heeft mij van mening doen veranderen, al besef ik uiteraard dat er vele uiteenlopende 'waarheden' op circuleren.

Ten slotte hoop ik dat u mijn mening -mijn geloof- wilt respecteren. Heeft u echter opmerkingen of suggesties, geef dan een seintje. En wilt u mijn site bekendheid geven, dan dank ik u bij voorbaat.

 

Henri Say

 

Volgende