EVA WAS EERST Teotihuacan - zonnepiramide - Azteken - Baalbek - Puma Punku - Heilige plaatsen

 

Heilige plaatsen

 

 

Heilige plaatsen lijken willekeurig op de planeet voor te komen. Hier en daar gaan ze gepaard met reusachtige bouwwerken.

 

De Maanpiramide in Teotihuacan (Mexico). Eenzelfde piramide in de onmiddellijke omgeving, kreeg de naam Zonnepiramide opgekleefd (Foto: Wikipedia).

 

Het heeft er alle schijn van dat de bouwers vanuit het niets neerstreken en hun onwaarschijnlijke constructies met het grootste gemak oprichtten. In die mysterieuze bouwwerken is er geen spoor van originele inscripties, geen spoor van bouwplannen noch van andere geschriften die bijvoorbeeld het onderkomen of de voedselvoorziening van de bouwers regelden. Verder blijkt ook niemand in kunstwerken of teksten te hebben verwezen naar de manier waarop de constructies werden tot stand gebracht.

 

De echte piramiden in Egypte, de funderingen van de tempel van Jupiter in Baalbek, de piramiden van Teotihuacan, Tiwanaku, Puma Punku ... diegenen die dergelijke werken konden (laten) realiseren, moeten toch onvoorstelbaar machtig zijn geweest? Die moeten toch een MASSA tekens (kunstwerken, teksten, graftomben ...) hebben nagelaten die verwijzen naar hun macht?

 

Toegegeven: als de oude gekende beschavingen de reusachtige bouwwerken niet hebben opgericht, wie dan wel? En waarom heeft dat volk dan geen verwijzingen naar zichzelf nagelaten? Een antwoord lijkt alleen mogelijk als we aannemen dat de bouwers geen macht nastreefden en/of geen behoefte hadden aan tekens, iets wat men van de oudste gekende beschavingen niet kan zeggen.

 

Het lijkt logisch dat de oude volken die een monumentaal complex ontdekten dat hun verstand te boven ging, daar een enorme eerbied (of angst) voor voelden. Die gevoelens zal men wellicht van generatie op generatie hebben doorgegeven. Hoe is het anders te verklaren dat zelfs in latere tijden, in die complexen zo goed als geen inscripties of eigendomsbewijzen werden aangebracht?

 

Toen de Azteken in de 14░eeuw de piramiden in de buurt van Teotihuacan voor het eerst zagen, waren ze zo overrompeld dat ze ervan uitgingen dat ze door de goden waren gebouwd. Vandaag vermoedt men dat de Maya's of Tolteken de bouwers waren in een periode rond 100 vˇˇr Christus, maar dat vermoeden staat op los zand. Zekerder is dat de allereerste godheid die er werd aanbeden - opnieuw - een godin moet zijn geweest. Overigens lijkt niet alleen in Mexico, maar ook in Egypte de allereerste godheid een godin te zijn geweest. In het oude Egypte was de piramide van Khufu (Cheops) immers bekend als het Huis van Isis. Uit teksten kan men afleiden dat Khufu de bouw van de piramide in geen geval opeist. Tussen de regels zegt hij dat Isis de oorspronkelijke eigenares van de piramide was.

 

De buitengewone nauwgezetheid, het overbodige gebruik van kolossale bouwblokken, de reusachtigheid van de bouwwerken, het ontbreken van schriftelijke verwijzingen ... het zijn allemaal factoren die wijzen op superieure bekwaamheden. Nu waren de Inca's, Tolteken, Maya's, Oude Egyptenaren en andere ongetwijfeld tot veel in staat. Dat ze met vernuft, engelengeduld en massa's mankracht, reusachtige projecten hebben verwezenlijkt, staat vast. Maar sommige bouwwerken van de goden hebben ze niet kunnen evenaren, enkel restaureren ... en aanbidden.

 

Voor meer informatie over deze heilige plaatsen verwijzen we u graag door naar Youtube.

 

Volgende

Tip: als u op het gewone internetpijltje 'vorige pagina' klikt, komt u op de juiste plaats in het overzicht terecht in plaats van bovenaan.