EVA WAS EERST Cro Magnon - Chauvet - Vallon Pont D’Arc - Ardèche

 

 

De eerste grotschilderingen

 

 

Circa 32.000 jaar geleden, schilderde een mysterieuze kunstenaar in het huidige Zuid-Frankrijk, als van de ene dag op de andere, vanuit het niets, magistrale kunstwerken die volgens kenners nooit meer werden geëvenaard in latere tijden. Het tot dan onooglijk bewustzijn maakte op aarde kennis met een 'Big Bang'.

 

Opmerking: We zijn er ons van bewust dat het dateren van iets dat vele duizenden jaren oud is, een ruime foutenmarge kan inhouden, maar enkele duizenden jaren min of meer zal het verschil hier niet maken ... toch niet wat ons betreft. Omdat we ervan uitgaan dat de 'big bang' die de mens heeft gekend inzake bewustzijn, een evolutie van miljoenen jaren zou moeten inhouden, een evolutie die hoe dan ook in zekere mate plaatsgebonden moet zijn geweest. Sublieme kunstwerken moeten over een reusachtige tijdsspanne een spoor van (plaatselijke) evolutie achterlaten en dat blijkt tot op heden nergens het geval.

 

In heel wat grotten in Zuid-Frankrijk heeft men prehistorische grotschilderingen aangetroffen. De kunstwerken die het meeste ongeloof opwekken, bevinden zich echter in de grot die men 'Chauvet' heeft genoemd, naar de speleoloog die er in 1994 de schilderingen heeft ontdekt. De grot is gelegen nabij Vallon Pont D’Arc, in de vallei van de Ardèche. Ze herbergt de oudste grotschilderingen ter wereld.

 

De oudste grotschilderingen zijn zonder meer ongelooflijk, omdat ze getuigen van een onverklaarbaar talent. Of Chauvet in latere tijden nog werd overtroffen, daarover kan men redetwisten, maar aan de bedenking dat de schilderwerken de mensheid zouden moeten wakker schudden, valt niet te ontkomen. Vreemd eigenlijk, dat die mensheid ingedommeld blijft. Meer nog dan de schoonheid en grootsheid, heeft het plotse verschijnen van de magistrale grotschilderingen immers alle evolutietheorieën op de helling gezet.

 

Een normale evolutie zou erin bestaan dat men gedurende een tijdsspanne van ontelbare jaren op verschillende plaatsen in de wereld langzame verbeteringen in de vaardigheden opmerkt, kinderlijke krassen zouden geleidelijk moeten evolueren tot tekeningen, om ten slotte uit te komen bij Chauvet. En men heeft inderdaad vele duizenden amateuristische tekeningen gevonden en dit overal ter wereld, alleen bleken ze allemaal vele duizenden jaren jonger dan de allereerste overweldigende grotschilderingen.

Opzienbarend is dat de schoonheid na Chauvet enigszins lijkt af te nemen. Of beter gezegd: in de duizenden jaren die volgen, duiken er veel minderwaardige tekeningen op in de ruime omgeving van Zuid-Frankrijk en uiteindelijk over zowat heel de wereld. Minderwaardig, maar nog steeds torenhoog verheven boven de prestaties die Chauvet voorafgingen. Anderzijds moet gezegd dat sommige kunstenaars er uitzonderlijke talenten bleven op nahouden.

 

Nederige wetenschappers geven toe dat ze geen verklaring vinden voor de eerste grotschilderingen ...

 

Chauvet: paarden 32.000 jaar oud: dat de eerste grotschilders de meest getalenteerde waren, is niet zomaar uit de lucht gegrepen (Foto: Wikipedia).

 

Volgende

Tip: als u op het gewone internetpijltje 'vorige pagina' klikt, komt u op de juiste plaats in het overzicht terecht in plaats van bovenaan.