EVA WAS EERST

 

De gevleugelde zwarte zon

 

De gevleugelde zwarte zon

 

 

Het symbool van de gevleugelde zon komt voor op de Soemerische kleitabletten en op afbeeldingen uit het oude Egypte. Velen beweren dat zowat alle oudste beschavingen afwisten van de gevleugelde zon. Overigens is ze te bezichtigen boven de ingang van het rozenkruisers park ...

 

Ook voor de nazi's was ze geen onbekende. Meerdere zaken wijzen erop dat nazi's kennis hadden van een superieure technologie -iets wat op deze site wel meer aan bod komt- afkomstig van de 'zwarte zon'. Dat die zon niet naar een zonsverduistering verwijst, staat zo goed als vast.

 

 

De zwarte zon verweven met een hakenkruis.

 

 

Alsof het nazisymbool bij uitstek, en de gevleugelde (uitgedoofde) zon hand in hand gaan.

 

De broche van Helena Blavatsky (1831-1891) -u merkt wellicht al snel het hakenkruis-. (Ook in de rubriek over Wallace komt Blavatsky even aan bod.) Zij had het in haar boek 'Isis Ontsluierd' over de zwarte zon. Tussen haakjes: zij had niet alleen veel respect voor Wallace, maar ook voor Bulwer-Lytton (zie rubriek The Coming Race).

***

 

Volgens sommigen was de gevleugelde zon Niburu. Toch is er ongetwijfeld in de loop der tijden verwarring ontstaan.

 

Wereldwijd wordt de zwarte zon vandaag als symbool gebruikt. Dat ze verband houdt met Isis staat buiten kijf.

 

Het heiligste dier -de stier- kreeg net als Isis vleugels. Hij was in het oude SoemeriŽ duidelijk verbonden met de maan en de gevleugelde zon. (Pas nŠ de megacatastrofen werd de stier een god die afkomstig moest zijn van de maan omwille van zijn levenskracht en de vorm van zijn hoorns die doet denken aan een wassende maan.)

 

 

Kreeg de gevleugelde zon uiteindelijk fasen en werd ze de maan? Beide lijken op dit Soemerisch kleitablet toch een nauwe band te hebben gehad. Dat onder de maan de levensboom staat, is opzienbarend (https://www.darkstar1.co.uk/ds16.html).

 

Volgende