EVA WAS EERST The Georgia Guidestones - Rozenkruizers

 

 

The Georgia Guidestones

 

 

 

foto: Wikipedia

 

 

Eerst en vooral een verwijzing naar Wikipedia: The Georgia Guidestones. Opgelet: Klik steeds op het pijltje 'vorige pagina' in je browser om terug te keren naar deze site.

 

Velen zijn ervan overtuigd dat de tien geboden die hier op stenen tafelen worden tentoongesteld, afkomstig zijn van de Rozenkruizers. Het monument, bekeken van bovenaf, verwijst naar hun symbool (een kruis met een roos) en de naam R.C. Cristian, de zogenaamde opdrachtgever voor de oprichting van het monument, is - hoe toevallig - een (bijna) perfect pseudoniem voor de legendarische stichter van de Rozenkruizers (the Rosicrucian Order/the Order of the Rose Cross): Christian Rosenkreutz.

 

Bedoeling van het monument zou zijn: Na een wereldcatastrofe de overlevenden aansporen om voort te bouwen op de eenvoudige wijsheden die we (sinds de vorige catastrofe) hebben vergaard. [Een doordenker: Die wijsheden komen - een ander toeval? - overeen met de principes van de Vril-ya van Bulwer-Lytton, een vooraanstaand Rozenkruizer (zie de rubriek over The Coming Race).]

 

Sommigen vragen zich of het verantwoord is een weliswaar dubbelzinnige oproep om de mensheid tot 500 miljoen te beperken, zo openlijk neer te zetten. Het lijkt wel alsof de echte leiders er voor iets tussen zitten. Bovendien lijken die hogere machten met hun reusachtige granieten tabletten precies hetzelfde te doen wat de goden hen hebben voorgedaan nadat ze de mens bijna hadden uitgeroeid: ze geven hun kennis door. De echte machthebbers doen dat vandaag door middel van ondergrondse en andere tijdcapsules, én met deze provocerende, eigenlijk eerder symbolische stenen.

 

[Aangezien de maan onmiskenbaar de beste tijdcapsule is, twijfelen we er niet aan dat ook daar voldoende raadgevingen van de huidige mens te vinden zijn. Ongetwijfeld alweer iets dat onze leiders van de goden hebben afgekeken.]

 

Sommigen besluiten dan ook dat de provocerende boodschap -hoe kan men anders een oproep om de wereldbevolking tot slechts 500 miljoen te beperken, omschrijven?- niets te maken heeft met een naderende catastrofe en een nieuwe opstartfase van de mensheid, maar met louter filosofische motieven.

 

Noteer dat het monument goed is beveiligd en dat de vier megalieten zijn georiënteerd op de limieten van de baan van de maan op haar tocht aan de hemel. Verder kan men door een gat in de middelste steen steeds de noordpoolster (Polaris) zien, een ster die in obscure teksten wel meer opduikt als men het over rampscenario's heeft die de aarde met een regelmaat van een klok treffen.

 

Eén van hun oudste godinnen -Seshat- zou volgens sommigen nauw verbonden zijn geweest met de ster. En Seshat had dan weer duistere banden met Isis [wie weet, waren ze oorspronkelijk wel één en dezelfde].

 

Seshat was de godin met een zevenpuntige ster op het hoofd. Ze hielp de farao bij het bouwen van zijn tempels door een touw vast te houden dat richtte op het ware noorden. Ze was een maangodin omdat ze -boven de zevenpuntige ster- tevens het symbool van de maanfasen droeg (in de vorm van omgekeerde hoorns).

 

Sommigen zien in de zeven pieken op het hoofddeksel van Seshat eerder een hennepplant. Velen zien er een mysterieuze ster in, omgeven door de maanfasen. (Toeval of niet, Isis' hoofddeksel symboliseert eveneens de maanfasen.)

Zeven is onmiskenbaar een heilig getal. Het Vrijheidsbeeld is ervan doordrongen, Isis werd beschermd door zeven schorpioenen, Ronaldo speelt met nummer zeven. Om maar te zeggen dat goden en -would be- godenkinderen iets met het nummer zeven hadden, hebben, of graag zouden hebben ...

 

Polaris is de helderste ster van een groep van zeven. Het is de ster waar de noordelijke hemelpool in dit tijdperk naar wijst. Ze wordt sinds jaar en dag in verband gebracht met de precessie (zie rubriek over het einde van de wereld).

 

 

Seshat met de zevenpuntige ster met daarboven een ietwat gedegenereerde vorm van de maanfasen (afbeelding: Wikipedia).

 

 

Volgens sommigen vreesden 'de ouden' in Göbekli Tepe een 'cruciale tijd'. Een perfect geboord gat in een steen trok de aandacht van de onderzoekers, maar verder dan de conclusie dat het gat Polaris voorstelt en dat de ster toch wel belangrijk moet zijn geweest voor de bouwers van Göbekli Tepe, zijn ze niet gekomen.

 

Feit is dat sommige vorsers in Göbekli Tepe de weergave van de sterrenhemel zien.

 

Voor de geďnteresseerden, nog een kleine toelichting over de huidige noordpoolster: Polaris maakt deel uit van een groep van zeven sterren, de Kleine Beer, Ursa Minor, ook nog 'Little Dipper' (de kleine pollepel) genoemd. Vandaag wijst de ware noordpool naar een punt in de nachtelijke hemel dat zich op ongeveer één graad van Polaris bevindt. In de komend honderd jaar zal dat nog minder worden, waarna de afstand tot Polaris, ingevolge de precessie, weer zal toenemen, en andere minder heldere sterren, beter geschikt worden om het ware noorden te vinden.

 

 

Tot slot: Een subtiele waarschuwing:

 

De Georgia Guidestones verwijzen naar een boodschap van de goden. Het is alsof ze een voorbode zijn van een ramp. We denken dat het zou kunnen wijzen op iets dat ons in deze eeuw te wachten staat. We mogen niet vergeten dat ze vooral verwijzen naar het feit dat de wereld momenteel overbevolkt is. Maar misschien komt de ramp (of hoe je het ook definieert) niet van buiten de aarde, maar van degenen die onze 'echte leiders' zijn. Een beangstigende gedachte. In een tijd waarin wereldoorlogen de bevolkingsgroei niet kunnen verminderen (te gevaarlijk voor planeet Aarde), zullen 'zij' iets anders moeten vinden om de aarde leefbaar te houden. Het lijdt geen twijfel dat er veel te veel mensen op deze aardbol wonen. Maar we durven niet te praten over een programma of verborgen agenda die de wereldbevolking zou moeten verminderen. (Toegegeven, we hadden er oorspronkelijk een heel hoofdstuk aan gewijd, maar we hebben het verwijderd. Zo ver willen we niet gaan.)

 

Update 2022: De Georgia Guidestones werden in 2022 vernietigd.

 

Volgende

Tip: als u op het gewone internetpijltje 'vorige pagina' klikt, komt u op de juiste plaats in het overzicht terecht in plaats van bovenaan.