EVA WAS EERST Einde van de wereld - Maya - Precessie

 

 

Einde van de wereld (deel 2)

 

 

De oudste beschavingen zagen in de constellatie van zeven sterren geen kleine beer maar een hond. Wie wat nader toekijkt, merkt dat ze aan Polaris een veel groter belang hechtten dan men in de meeste boeken aanneemt. De ster lijkt zowel de dood als de verrijzenis (het licht) met zich mee te hebben gebracht. Ze werd door de oude Egyptenaren geassocieerd met de jakhals, de god Anubis die de god van de begrafenissen was, maar ook de begeleider van Isis.

 

De piramiden van Giza zijn georiënteerd op het ware noorden. Deze van Khufu (Cheops) is het meest nauwkeurig uitgelijnde bouwwerk ter wereld, tenminste daar waar het gaat om 'bewuste uitlijning'. De piramide heeft een afwijking van drie minuten van een graad ten opzichte van het ware noorden (een afwijking die volgens sommige wetenschappers het gevolg is van een minuscule verzakking van de bodem). De tweede plaats op de lijst van de meest nauwkeurig, bewust uitgelijnde bouwwerken wordt ingenomen door het Observatorium in Parijs met een afwijking van 6 minuten van een graad. Waar de oude Egyptenaren zich op hebben gebaseerd om het ware noorden te bepalen, weet blijkbaar niemand.

 

Vandaag wijst de noordelijke uitlijning van Khufu's piramide alleszins naar Polaris.

 

De Griekse magische papyri -één van de belangrijkste geschreven bronnen- brengt de poolster in verband met Set-Typhon, oftewel Seth, de broer van Osiris, de duivel, diegene die 'de man' doodde en de delen van zijn lichaam over de wereld verspreidde, waarna Isis de delen weer samenbracht en tot leven wekte.

Tussen haakjes, de papyri (PGM IV, 673-681, Preisendanz 1973,I,96) hebben het over de zeven goden, de poolgoden, waarrond de aarde draait. 'Zeven goden met zeven gouden diademen ...'

 

Zeven sterren telt de Kleine Beer.

 

Zeven pieken telt het diadeem van het vrijheidsbeeld, volgens velen Isis, de brenger van het licht (Wikipedia).

- 4 pilaren aan elke zijde: 4x4=16 en 1+6 = 7

- 25 vensters in het diadeem: 2+5 = 7

- officieel is het beeld 150.1 inch hoog. 1+5+0+1 = 7

(Numerologen sluiten toeval uit.)

 

Gerald Massey (1828-1907), een onderschatte egyptoloog, liet geen twijfel bestaan over de waarde van Polaris. Latere egyptologen konden hem alleen maar bijtreden. Dat de oude Egyptenaren de huidige poolster associeerden met de god van de dood (Anubis) als begeleider van Isis (verrijzenis) is bovendien verbijsterend. Dood en verrijzenis werden later het fundament van religie.

 

***

 

 

Een pelgrim in Mekka (Wikipedia).

 

Mekka, de heiligste plaats voor de moslims. Pelgrims lopen zeven keer in tegenwijzerzin rond de Ka’aba, een kubusvormig bouwwerk waarin ‘de steen uit de hemel’ is opgeborgen. Al bij al heeft het er overigens alle schijn van dat Polaris een verbazingwekkende rol heeft gespeeld bij de oriëntering van de Ka’aba.

 

 

Update: oktober 2012

 

Volgende