EVA WAS EERST Leonardo Da Vinci - Mona Lisa - Vitruvius - Laatste avondmaal - Isis

 

 

Da Vinci en Michelangelo

 

 

Geniale mensen die op wereldvlak weerklank vonden en die hun leven riskeerden om de mensheid in te lichten, waren (zijn) zeldzaam. Socrates en Plato behoorden tot die enkelingen, evenals Leonardo Da Vinci.

 

Da Vinci (1452-1519) was een vrijmetselaar. Dat staat niet vast, omdat vrijmetselaars het lidmaatschap van sommige figuren liever geheim hielden (houden). Net als Plato bijna tweeduizend jaar eerder, overleefde hij zijn stoutmoedigheid door de ingenieuze wijze waarmee hij zijn boodschap codeerde. Die code was nodig, want de meest onnozele opmerking die raakte aan de heerschappij van de machthebbers - of aan de almacht van de man over de vrouw - had vaak een vreselijke dood tot gevolg.

 

Da Vinci verbaasde zich over de rekenkundige verhoudingen van het menselijk lichaam. Net als eerdere grote denkers kwam hij tot de bevinding dat het menselijk lichaam een unieke 'machine' is die volgens vaste rekenkundige waarden in elkaar steekt. Sommigen zien daarin het bewijs dat enkel de mens op aarde naar het beeld van God werd geschapen, iets wat, tussen haakjes, ook de Bijbel zegt. En iets wat in een vorige rubriek - Extreme Makeover - met enige nuance aan bod kwam.

 

 

De Vitruviusman. Naar de naam van een Romeins auteur en architect die in de eerste eeuw v. Chr. beweerde dat het menselijk lichaam de maat is voor alle bouwwerken omdat het proportioneel perfecte verhoudingen heeft. Het zou de gulden snede - de goddelijke verhouding - vertegenwoordigen.

(Foto: Wikipedia)

 

De geslachtsdelen - mannelijk - bevinden zich in het middelpunt van het vierkant, een eeuwenoud symbool voor de man en voor het aardse. De navel bevindt zich precies in het centrum van de cirkel. De cirkel die altijd een symbool is geweest voor de vrouw, het spirituele en het universum. Maar de navel van een mens met perfecte verhoudingen staat hoger dan deze van de Vitruviusman - daarover heeft de wetenschap zich gebogen - en komt eerder overeen met het punt dat boven het middelpunt van de cirkel is getekend. Onderzoekers vermoeden dat het punt in het middelpunt van de cirkel, de navel is van de vrouw, achter de man.

 

Een citaat van Leonard Horowitz: 'Achter de Vitruviusman van Da Vinci staat een vrouw. Haar handen en voeten raken de kosmische cirkel, daar waar die van de man binnen het aardse kader blijven.'

 

Het Laatste Avondmaal

 

Een schilderij vol subtiele hints, waarover al veel inkt is gevloeid. Het zou verwijzen naar het goddelijke van de vrouw. Dat Johannes eigenlijk Maria-Magdalena is, die op haar beurt niemand minder is dan Isis, het lijkt vergezocht, maar er zijn boeken over geschreven die tot nadenken stemmen (en het gaat hier niet over de Da Vinci Code). Overigens, de zogenaamde Johannes lijkt heel sterk op een vrouw, net als de apostel Filippus. Het zijn ook de enige apostelen duidelijk zonder baard. Matteüs (derde van rechts) heeft op zijn minst de schijn een baard te dragen, maar het originele schilderij, dat eigenlijk een muurschildering was voor de familie Sforza uit Milaan, begon al vroeg te vervallen. Het geeft geen uitsluitsel. En de kopiisten wisten het blijkbaar ook niet zo goed. Of misschien heeft Leonardo het bewust wazig gehouden.

'Johannes' zit neer, aan de rechterhand van Jezus, 'Filippus' staat rechtop (aan Jezus linkerhand als derde). Tussen Jezus en 'Johannes' duikt een geforceerde V-vorm op die doet denken aan de winkelhaak van de vrijmetselaars. Ook aan de andere kant van Jezus lijkt zich een V te vormen. De hoofden van 'Johannes', 'Jezus' en 'Filippus' fungeren daarbij als uiteinden van de letter. Als men die redenering volgt dan verwijst Da Vinci mogelijk naar drie vrouwen: Isis (Jezus is Isa in het Arabisch, maar Isa is volgens velen ook de naam voor Isis), de maagd Maria en Maria Magdalena.

 

Tussen de twee V's staat telkens een pillaar die de I van Isis zou kunnen weergeven. Een pillaar symboliseert in de Egyptische mythen trouwens de ruggengraat van Osiris -de pillaar van Djed- die Isis ging zoeken nadat Osiris' lichaamsdelen door Seth waren verspreid.

 

Maar vooral: Isis wordt soms afgebeeld tussen twee pillaren. (Zie laatste deel van de uiteenzettting waarnaar wordt verwezen.) En Jezus zit hier overduidelijk tussen twee pillaren. Stellen deze zuilen Jachin en Boaz voor? Symbolen die nauw zijn verbonden met de vrijmetselarij ... en met Isis.

 

 

Een link naar de mysteries van 'Het laatste avondmaal' met onder meer het mysterie van het mes.

 

***

 

Over Michelangelo (1475-1564) zullen we kort zijn. Ook hij heeft verborgen boodschappen nagelaten, onder meer op het plafond van de Sixtijnse kapel.

 

Een voorbeeld: Onderzoekers breken zich het hoofd over wat de hals van de afbeelding van God precies voorstelt. Volgens de enen is het een doorsnede van de hersenen, volgens anderen een vagina met baarmoeder. Verder lijkt het wel alsof God borsten heeft.

 

***

 

Hét symbool van de vrijmetselaars: Passer en winkelhaak.

 

Twee V's die de letter G omsluiten. De letter V belichaamt het vrouwelijke, G staat voor het goddelijke [en/of voor geometrie]. Steeds meer onderzoekers concluderen dat hier alles draait om de vrouw als godheid. En aangezien we weten dat vrijmetselaars in hun symbolen, bouw- en andere werken naar Isis als moedergodin verwijzen, én aangezien we vandaag hopelijk niet de doodstraf riskeren door te schrijven dat onze godsdienst een voortzetting is van de Isis verering -maar dan met de man als centrale figuur- klinkt de conclusie van die onderzoekers logisch.

 

Symbolen zijn een veilige manier om de waarheid te verkondigen, omdat men ze altijd wel op een andere manier kan interpreteren. Doch naast grote mannen dwingen ook wereldwijde mythen en archeologische vondsten ons te besluiten dat de vrouw dichter bij God staat dan de man. Het is een conclusie die de man al duizenden jaren lang in al zijn agressie en egocentrisme niet heeft willen horen. [Wij vinden gelukkig troost bij de gedachte dat er voldoende uitzonderingen op die regel moeten zijn.]

 

Volgende