EVA WAS EERST UFO's

 

 

UFO's

 

 

UFO's zijn van alle tijden. De Bijbel verwijst ontelbare keren naar zonderlinge lichten aan de hemel. Nu eens lijken deze lichtgevende wolken engelen te vervoeren, dan weer God zelf.

 

Honderden gedetailleerde beschrijvingen van vr Christus tot pakweg 1900 maken melding van mysterieuze lichten. Christoffel Columbus zou in 1492 een UFO hebben gezien. Het was een licht dat uit zee leek te komen, nu eens donker was, dan weer helder. Hij legde een verband met een joods symbool en heeft zich daarover later aan de inquisitie moeten verantwoorden. Het verslag ervan zit echter opgeborgen in de archieven van het Vaticaan.

 

Beroemde astronomen hadden het over onverklaarbare lichten hoog aan de hemel, waarvan de karakteristieken verrassende overeenkomsten vertoonden met de UFO's van vandaag. Edmond Halley, Gottfried Kirch ... ze piekerden over lichten die ze niet konden verklaren.

 

Een foto die in de rubriek 'Mysterieuze lichten' reeds aan bod kwam: Dit is volgens onderzoekers de vorm die een echte UFO heeft. Blijkbaar zou het 'cluster' roteren en van vorm kunnen veranderen. Het zou onmogelijke snelheden halen, verdwijnen om ergens anders opnieuw op te duiken. Wij geloven dat elektromagnetisme een grote rol speelt in het bestaan van UFO's. Tevens zouden UFO's als gevolg van het gigantische elektromagnetische spectrum vaak onzichtbaar kunnen zijn voor het menselijk oog. (UFO's zouden zogenaamde bewustzijnsclusters kunnen zijn die al ettelijke miljoenen jaren bestaan.)

 

Vliegende slangen, draken, tapijten, schepen, ... men vindt ze terug in alle oeroude verhalen overal ter wereld. Meestal zijn ze lawaaierig en vuurspuwend. Volgens pseudowetenschappers komt dat doordat er vr de megacatastrofen echte vliegtuigen en ruimteschepen bestonden. 'Toen supersonische vliegtuigen voor wilde stammen in de jungle nog geen dagelijkse kost waren, omschreven ze hen ook als vuurspuwende monsters.'

 

Na de megacatastrofen verdwenen de echte tuigen en bleven enkel de witte spirituele lichten over. Het zijn de lichten waarvan talloze getuigen beweerden (beweren) dat ze door hun spirituele kracht werden bevangen. Vreemd dat astronauten op de maan eveneens mysterieuze lichten zagen n dat ze er bewustzijnsveranderingen ondergingen.

 

De witte lichten van vandaag staan dus los van de echte ruimteschepen van vr de megacatastrofen. Alles wat men overigens optekende over prehistorische echte ruimteschepen kwam voort uit mondelinge overlevering. Vandaar dat Ezekil zijn beroemde UFO verhaal in de Bijbel ongetwijfeld had 'van horen zeggen'. Hetzelfde geldt voor de godenverhalen die hun oorsprong vonden in heel wat (heilige) plaatsen in de wereld. Opgelet: klik op het pijltje 'vorige pagina' in je browser om terug te keren naar deze site als je de toelichting bij het verhaal van Ezekil hebt gevolgd.

 

Nu is het met de vele lichten in het luchtruim makkelijk om een UFO af te doen als bijvoorbeeld afkomstig van een vliegtuig of een ballon. Er zijn sinds het midden van de vorige eeuw nu eenmaal al te veel door de mens gefabriceerde lichten bijgekomen. Maar vr die tijd zag men ook lichtfenomenen, waar men zich zelfs nu nog over verwondert.

 

Wij vragen ons dan ook af welke rol organisaties als de vrijmetselaars of de kerk hebben gespeeld in het verduisteren van UFO meldingen. Meer dan dat, we zijn ervan overtuigd dat als n of andere machinatie al sinds onheuglijke tijden geen tegengas had gegeven, de discussies over UFO's er nooit waren geweest.

 

 

Update 19 september 2019: Een artikel van CNN (vergeet niet op de linken in het artikel te klikken als je meer informatie wenst). Samen met de oudste verhalen, de getuigenissen van wetenschappers uit zowat elke eeuw. Verklaringen van Nazi-wetenschappers, hooggeplaatste personen uit de jaren 50, 60, 70 (en later) zou dit artikel toch heel wat sceptici moeten kunnen overtuigen. Vooral als men weet dat de autoriteiten in het verleden steeds afhaakten daar waar men op het punt leek te staan het UFO fenomeem te verklaren. Vandaag blijkt dat opnieuw het geval (zij die het CNN artikel met de linken hebben doorgenomen, zullen ons beter begrijpen. Men hoeft zelfs niet meer tussen de regels te lezen om vast te stellen dat UFO fenomenen als het ware 'ingeburgerd' zijn bij astronauten en piloten.

 

 

 

 

Mysterieuze witte wolken en een onbestemd tuig. Een schilderij uit de 16 eeuw uit het Palazzo Vecchio in Itali van een onbekende schilder - hoewel sommigen beweren dat het van Domenico Ghirlandaio is -. Ook schilders dachten soms dat de witte lichten ruimteschepen moesten voortbrengen.

(Bronnen: Wikipedia en http://www.crystalinks.com/ufohistory.html)

 

 

Opmerking: Deze rubriek komt wat verwarrend over, dus voor de duidelijkheid: wij houden enkel rekening met twee soorten UFO's. De fake-UFO's zoals ballonnen, lasers of ultra geheime toestellen, hoe die er dan ook uitzien, laten we buiten beschouwing. Dus n soort UFO's waren echte ruimtetuigen of misschien vliegtuigen uit de periode van meer dan 12600 jaar geleden. De andere UFO's (wij noemen ze bewustzijnsclusters) zijn er mogelijk altijd geweest. Doch na de megacatastrofen kwamen ze meer en meer opduiken, enkel om ons in de gaten te houden, zodat de mensheid -op de naar de normen van onze scheppers- vijandige planeet Aarde niet zou worden vernietigd, noch door de mens zelf, noch door een megacatastrofe. Tussen haakjes: de bewustzijnsclusters zijn zodanig geavanceerd dat wij ervan overtuigd zijn dat geen enkel militair geheim toestel in staat kan zijn de dingen te doen die de 'lichten' al talloze keren hebben gedemonstreerd.

 

Misschien kunnen videofragmenten zelfs de die-hards van de non-believers bekeren? Hieronder kunt u een paar van de honderden videofragmenten over UFO's op Youtube bekijken. Vele van die honderden zijn ongetwijfeld fake. Twijfel zaaien is nu eenmaal een zeer goede manier om de waarheid te verbergen. Wij denken echter dat Jaime Maussan oprecht en ervaren is. Alhoewel ook hij niet precies kan weten wat er gaande is.

 

 

 

 

Nog eentje:

 

 

 

En nog eentje (update september 2020):

 

 

 

 

We blijven doorgaan (update september 2020):

 

Velen twijfelen aan Jaime Maussan. Soms zal hij zich wel vergalopperen, zoals iedereen wel eens doet. Zij die jaren gefocust zijn op een overtuiging, krijgen ongetwijfeld ook te maken met wat men tunnelvisie noemt. Ook wij stellen onzelf vaak in vraag, maar we doen ons best om boven onszelf uit te stijgen en objectief te blijven. Een fragmentje waarbij u een beeld krijgt van Jaime Maussson.

 

 

 

 

Wij hebben videofragmenten gezien waarbij in een TV studio op een lacherige manier wordt gesproken over UFO's. 'Ik zal het maar geloven als ze uitstappen en goeiedag komen zeggen' 'Ik zou niet graag in hun schoenen staat want naar het schijnt is zo'n tuig ontzaglijk heet' enz. Ach ja ...

 

Voorlopig het laatste fragment (update september 2020): Een fragment dat mogelijk ook een uitleg geeft voor wat de UFO's kunnen zijn. Doch wie het globale plaatje bekijkt -de duizenden ooggetuigen van gelijkaardige fenomenen overal op de planeet- moet zich toch vragen stellen?

 

 

 

 

 

Volgende Tip: druk op de terugtoets (toets om terug te keren naar de vorige pagina) dan komt u op de juiste plaats in het overzicht terecht.