EVA WAS EERST Nikola Tesla

 

 

Toren en scherf ... en Nikola Tesla

 

 

Van een zogenaamde pseudo wetenschapper naar het -volgens een snel groeiende massa- grootste genie aller tijden (hoewel hij wellicht niet eens in de officile top twintig voorkomt).

 

 

Nikola Tesla (1856-1943) (Foto: Wikipedia)

 

 

Omdat we overdonderd zijn door de grootte (letterlijk en figuurlijk) van de man, een eerste link naar Tesla. Merk vooral op dat hij het mogelijk moet hebben geacht om een planeet van baan te veranderen, een nuttige opmerking met het oog op wat volgt in de rubriek 'Ruimteschip maan'.

Overigens zijn er vandaag heel wat wetenschappers die het mogelijk achten om een planeet in beweging te krijgen: we geven n verwijzing naar n van de artikels hierover, enkel als voorbeeld. Verder denken sommigen er aan om de aarde te verplaatsen om zo de opwarming tegen te gaan. Al zegt een ex NASA wetenschapper dat het dan wel 'perfect theoretisch mogelijk' is, maar dat het toch eerder thuishoort in een sciencefiction boek.

 

Doch het stt al in de 'sciencefiction' boeken van Tesla. En veel van wat in die boeken werd beschreven s ondertussen al realiteit of is het duidelijk aan het worden.

 

Toch ook een link naar een mindere eigenschap. Hij voorzag dan wel een wereld waarin rassenvermenging onvermijdelijk zou plaatsvinden, toch was hij voorstander van wat men rasveredeling noemt, het -op een nogal dubieuze wijze- genetisch verbeteren van het menselijk ras. Als verzachtende omstandigheid geldt hier wel dat hij een product was van zijn tijd.

 

 

Tesla wijdde zijn leven aan de wetenschap. Tijd voor enige afleiding bleek hij maar weinig te hebben. Sommigen noemen hem een beetje gestoord. Ze geven een aantal van zijn karaktertrekken maar al te graag een pejoratieve bijklank. Maar al bij al was de man geestelijk meer dan in orde. Goed, hij leed aan wat men tegenwoordig OCD noemt (obsessive compulsive disorder), hij zou zijn stappen hebben geteld en zou een hekel hebben gehad aan het cijfer drie. Maar wat OCD betreft? Het komt zo vaak voor dat het bijna normaal te noemen is (zeker bij geniale mensen).

 

Tesla was 2 meter groot, lette nauwkeurig op zijn voeding, at geen vlees, later enkel vloeibaar voedsel ... hij had een ijzersterke wil, en werd 86 jaar oud.

 

Velen geloven dat zijn dood geen natuurlijke dood was omdat hij onweerlegbare bewijzen op tafel ging leggen over buitenaardse kennis net vr hij stierf.

 

Het is een publiek geheim dat samen met operatie Paperclip veel van zijn ontdekkingen die vr en tijdens de oorlog in handen van de nazi's zou zijn gevallen, verhuisden naar de VS (en voor een deel naar Rusland).

 

 

De Tesla toren (1901-1917) (Wikipedia)

 

Nikola Tesla dacht dat hij met reusachtige torens en elektromagnetisme, onbeperkte energie kon opwekken en zelfs de zwaartekracht onder controle kon krijgen. Hij wist hoe men kometen kon vernietigen of van hun baan doen afwijken. Daarvoor was een 'plasma kanon' nodig ... dat het beste zou werken in een vacum... zoals op de maan ...

 

Hij was er verder van overtuigd dat er in de ether (de lege ruimte) een superieure energiebron schuilging. Ook Bulwer-Lytton had het over de 'ether energie'. Vond Tesla bij Bulwer-Lytton inspiratie? (Zie verder in 'The Coming Race'.) (Cfr. Marc J. Seiffer, Wizzard, the life and times of Nikola Tesla, pagina 65.)

***

Had men Tesla niet echt onder controle? Moest zijn geloofwaardigheid er enigszins aan geloven en ging men daarom met steun van de onzichtbare hand de weg op van de 'gestoorde geest'? Feit is dat hij van officile zijde weinig eer kreeg toebedeeld.

 

Een interview met Tesla uit 1926. Hij voorspelde heel wat zaken die ondertussen zijn uitgekomen, hij zag in de nabije toekomst een wirwar van auto's en parkeergarages, een hemel die wemelde van de vliegtuigen, het gebruik van zonne-energie, hij zag de mensheid als n groot bewustzijn, zag de gsm's van tegenwoordig, globalisering, vermenging van rassen, maar ook een toename van aardbevingen, een klimaatverandering ...

 

Bovenal: hij zag de vrouw als superieur wezen. 'Het zal nog lang duren vooraleer het zover zal zijn, omwille van de duizenden jaren van onderdrukking van de vrouw. Doch eens de wereld tot inzicht zal komen dankzij de nu nog futuristisch lijkende communicatiemiddelen zal de vrouw zich bewust worden van haar superioriteit en de man zal niet anders kunnen dan die uiteindelijk erkennen.' [Vergeef ons de vrije vertaling.] Hij vergeleek op ironische wijze de maatschappij met een bijenkolonie waarbij de koningin [de moedergodin?] zorgt voor het nageslacht, en mannen een ondergeschikte rol spelen.

 

Zelfs zijn voorspelling over een paranormale manier van communiceren blijkt uit te zullen komen. Communicatie via hersengolven eerst nog in combinatie met een chip of misschien een genetische ingreep, zit eraan te komen.

 

De vergelijking van de vrouw met een bijenkoningin nemen we met een korreltje zout omdat we denken dat dit ook zo was bedoeld, maar was het niet Alfred Russel Wallace -nog zo'n ondergewaardeerd genie- die beweerde dat de vrouw ooit superieur zou worden?

 

We zullen het nog vaak herhalen, maar veel van wat vandaag en morgen gebeurt op deze wereld, is al eens gebeurd. Alleen hopen we dat het deze keer beter afloopt.

 

Staat de uitvinding van Tesla al vele millennia op de maan? (Bron: http://www.wanttoknow.nl/universum/ufos-in-officiele-filmopnames-verbijsterend/)

***

Nog enkele uittreksels uit gepubliceerde lezingen. Het is duidelijk dat hij zowel de laser als het plasma 'kanon' in gedachten had, n dat hij heel wat geheimen van de zwaartekracht dacht te hebben doorgrond.

 

Vroeg of laat zal iedern aanvaarden dat Tesla zijn tijd ver vooruit was.

***

Twijfel er niet aan dat de echte leiders van deze planeet tot in het kleinste detail toegang hebben tot beelden van elke vierkante meter maanoppervlak. Alleen zijn deze beelden niet voor ons toegankelijk. Om n of andere reden mogen we van de autoriteiten enkel wazige beelden zien of beelden die van zo veraf werden genomen dat er geen enkel detail op te zien is. Een vindingrijke amateur astronoom kon evenwel een constructie -lijkende op een Tesla toren- filmen van op aarde. Onvoldoende wellicht om non believers over de streep te trekken, maar je weet nooit. Wij hebben het nagetrokken en volgens ons is de video origineel en te goeder trouw, maar zoals gezegd spijtig genoeg onduidelijk.

Huge tower like structures on the Moon (MUFON case 34641) Komt het filmpje niet in beeld wegens technische problemen, dan kunt u rechtstreeks naar You Tube via deze link.

 

 

 

Volgende Tip: druk op de terugtoets (toets om terug te keren naar de vorige pagina) dan komt u op de juiste plaats in het overzicht terecht.