EVA WAS EERST Nummer 33 - numerologie

 

 

Lange tijd geloofden we niet in de bewering dat onze leiders gebruik maken van codes (bijvoorbeeld in teksten of fotos op het internet). Tot overduidelijk bleek dat de hoogste veiligheidsdiensten op zoek gingen naar codes van terroristenbewegingen als Al Quaeda. Er moest dus wel een grond van waarheid zitten in dat vreemde communicatiesysteem ... En jawel, een beetje zoekwerk op Google overspoelt je met informatie hierover. Zoveel dat men door de bomen het bos niet meer ziet ... Daarom dat deze rubriek -overigens net als de andere rubrieken- enkel tot doel heeft om sommige mensen aan het denken kan zetten.

 

 

Nummer 33

 

 

Cijfers en geometrie waren voor de goden zeer belangijk, dat hebben we duidelijk gemaakt in onze site. Dat vrijmetselaars cijfers ook belangrijk vinden, daar zijn we eveneens van overtuigd. Dat de machtigsten onder hen de wereld langzaam maar zeker en met vallen en opstaan naar een volledige éénmaking sturen, ook dat is voor ons zo goed als een feit. En dat die echte leiders houden van symboliek, zij het in afbeeldingen of als cijfers en letters, daar kan men haast niet meer naast kijken.

 

In deze rubriek hebben we het over cijfers, al gaan we eigenlijk niet verder dan de getallen 11 en 33 (3x11). Het lijkt symbool te staan voor dood en vernieling, tenminste die indruk hebben wij. Het houdt verband met iets kwaads dat moet plaatsvinden opdat het goede uiteindelijk zou kunnen overwinnen. Het is nu eenmaal onmogelijk om grootse plannen te verwezenlijken zonder grote -onmenselijke- opofferingen.

 

Denk aan

 

- 33: Jezus stierf op 33 jarige leeftijd. Historisch gezien is dit verre van zeker, maar blijkbaar heeft men wat gechoogeld met de data. Hij stierf op de 3° dag (april) om 3 uur in de namiddag. Petrus verraadde Jezus 3 keer (Lucas 22: 54-62) en Jezus vergaf het hem 3 keer (Johannes 21: 15-17). Soms komt men tot 33 door 3 keer het getal 11 in eenzelfde gebeurtenis te laten opdoemen of door een getal te gebruiken dat overduidelijk verband houdt met 11 of 33 (bvb: 22, 66,..). Zelfs het zo beruchte getal 666 lijkt verband te houden met het getal 11. Zeshonderdzesenzestig: 666 gedeeld door 33 = 20, 2/11 (twintig comma twee elfden). 20 + 2 + 11 = 33 = 3 maal 11.

 

- de Oostenrijkse troonopvolger aartshertog Ferdinand werd vermoord op 28-6-1914. Het vervolg kennen we. 1914 = 19 + 14 = 33. De moord vond plaats rond 11 uur. De wagen waarmee hij werd vervoerd had als nummerplaat A11 11 18. Als de letter A hier staat voor het cijfer 1 (wat normaal is in numerologie) dan ziet men 11 11 11 (of 3x11). De wapenstilstand ging in om 11 uur op 11 november 1918. (11 + 11 + 11 = 33) (respectievelijk 11° uur, 11° dag, 11° maand). Vreemd dat het einde van de oorlog in de nummerplaat van het voertuig toevallig (?) werd voorspeld: 11 uur 11° dag 11° maand 1918 (= nummer 18 op de nummerplaat).

 

- aanslag op WTC torens 9-11-2001. Bekend als 9/11. (9 + 1 + 1 = 11). De Twin towers kunnen makkelijk symbool staan voor het getal 11. En het was vlucht nummer 11 van American Airlines dat als eerste insloeg op de torens. (11 + 11 + 11 = 33).

 

- Welke gebeurtenis is voor velen zowat de belangrijkste in de geschiedenis? De eerste maanlanding ... 3 astronauten in Apollo 11 ... waarvan de lancering in 33 landen rechtstreeks werd uitgezonden. Met Buzz Aldrin die lid was van de vrijmetselaars (33ste en hoogste graad Schotse Ritus).

 

Update mei 2022: U kunt het vergezocht vinden, maar de WHO erkende Covid 19 op 11-3-2020 als wereldwijde pandemie. De getallen 11 en 33 zitten hier in verweven (19+11+3=33 en 19-11+3=11).

 

Toeval of niet? Het zijn maar enkele van de tientallen, misschien wel honderden voorbeelden die sterk doen vermoeden dat onze echte leiders numerologie als codemiddel gebruiken.

 

Met numerologie kan men alle kanten op, wordt gezegd. In de meeste theorieën die met numerologie hebben te maken, geloven wij sowieso niet omdat ze volgens ons niets anders doen dan verwarring stichten en twijfel zaaien. Maar we vermoeden dat het getal 33 (vaak als 3 x 11) voor de echte leiders van deze planeet een bijzondere betekenis heeft. Zoals gezegd, hebben wij de indruk dat het getal verband houdt met vernieling ... en uiteindelijk wederopstanding. Catastrofes die -volgens ons- als ultieme doel hebben de mensheid te verenigen om haar zo te redden van de totale ondergang ...

 

 

Eerlijk gezegd nemen we afstand van het meeste waar volgende sites naar verwijzen. Maar volgens ons zit er een grond van waarheid in.

 

Hoe werkt numerologie?

 

Vrijmetselaars en de nummers 11, 13 en 33, deel 1.

 

Deel 2.

 

Deel 3.

 

Deel 4.

 

Deel 5.

 

Deel 6.

 

Deel 7.

 

Deel 8.

 

Een videofragment als afsluiter, niet over het nummer 33, alhoewel dat nummer ook hier in voorkomt, maar om aan te tonen dat symbolen voor de echte leiders belangrijk zijn. Nogmaals, we nemen hier geen standpunt in. Wel merken we op dat de arend op het dollarbiljet wellicht verwijst naar de feniks, een symbool voor de verrijzenis, niet toevallig afkomstig uit het oude Egypte. Verder denken we dan weer dat het getal 13 betrekking heeft op het aantal (oorspronkelijke) staten van Amerika. Al is het ook mogelijk dat men bewust 13 staten heeft gecrëeerd om als symbool te dienen. Zoals steeds is er dus reden tot twijfel. Maar de toevalligheden lijken zich toch op stapelen.

 

 

Volgende