EVA WAS EERST Cro Magnon - symbolisch denken

 

 

Een onmogelijke sprong

 

 

Een superieure kunstenaar leverde, als van de ene dag op de andere, het bewijs dat het bewustzijn van de mens alle wetten van de evolutie met de voeten heeft getreden. Hij kreeg de wat ongelukkige naam 'Cro Magnon', een naam die verwijst naar een grot in de streek van de Dordogne, gelegen in het zuidwesten van Frankrijk. In deze grot werden skeletten gevonden van enkele Homo Sapiens die meer dan 30.000 jaar oud zijn. En men gaat er bij gebrek aan alternatief, van uit dat een Homo Sapiens de kunstwerken, die oorspronkelijk enkel voorkwamen in Zuid-Frankrijk, heeft verwezenlijkt.

 

De intelligentie van de kunstenaar kende echter geen voorgeschiedenis, of het moet zijn dat men het gebruik van stenen en stokken door zijn voorgangers als een vorm van intelligentie wil aanvaarden. Die zogenaamde werktuigen worden echter vandaag nog op een gelijkaardige manier vervaardigd en gebruikt door bepaalde apensoorten. Zo zou men ook met veel goede wil sommige krassen in de rotsen als kunst die dateert van vr de Cro Magnon, kunnen beschouwen. Doch die krassen zijn eerder het werk van de natuur of van wat men een slimme apensoort zou kunnen noemen.

 

Zo kwam een studie tot de conclusie dat bijvoorbeeld kapucijnenaapjes symbolisch kunnen denken. En wellicht konden de Homo Sapiens en zelfs de Neanderthaler dat nog veel beter. Vindingrijkheid en creativiteit zullen hiervan ongetwijfeld het gevolg zijn geweest. We sluiten dus niet uit dat de Neanderthaler bijvoorbeeld geometrische figuren bewust tekende. Of dat hij bijvoorbeeld bepaalde krassen in rotswanden, die toevallig leken op bestaande diersoorten, extra in de verf zette. Mogelijk zullen in de toekomst sommige aanwijzingen hiervan worden teruggevonden. Maar volgens ons zullen die toekomstige aanwijzingen -als ze al worden teruggevonden- schromelijk ontoereikend blijken om de explosie van de onvoorstelbaar mooie kunstwerken in Chauvet te ontraadselen. Zowel in aantal als in schoonheid zullen ze enorm tekortschieten. Kortom, om de gigantische sprong in creativiteit op een natuuurlijke wijze te kunnen verklaren, moesten geologen reeds lang geleden ontelbare en steeds beter wordende kunstwerken daterend van vr Chauvet hebben ontdekt. En dat is niet het geval. Het blijft bij geometrische figuren en onduidelijke krassen die mogelijk werden gemaakt door prehistorische mensensoorten die 'enigszins' symbolisch konden denken. Iets wat nodig was. Hoe anders hadden ze op planeet Aarde kunnen overleven met hun fysieke beperkingen dan dankzij hun voorsprong op het vlak van symbolisch denken en creativiteit?

 

De bewustzijnssprong die de eerste grotschilder 32.000 jaar geleden maakte, kwam als een donderslag bij heldere hemel, en herleidde het beperkte denken van zijn voorgangers tot niets. Waardoor de mens zich van de ene dag op de andere niet meer aan de top van de voedselketen bevond, maar kilometers erboven (bij wijze van spreken). En zoiets is volgens aardse evolutienormen simpelweg onmogelijk. Zelfs mutanten moeten immers de weg van de geleidelijkheid volgen. Vandaar dat velen niet begrijpen waarom wetenschappers in de mens hardnekkig het resultaat blijven zien van een natuurlijke evolutie. Dat er een mutant in het spel is, spreekt voor zich. Hoe die echter een onmogelijke sprong kan hebben gemaakt, is onverklaarbaar ... voor diegenen die een buitenaardse inmenging uitsluiten.

 

Nog enkele bedenkingen over de zogenaamde Cro Magnon:

 

  • Hij was ongetwijfeld vredelievend en niet op macht belust. Net zoals dat voor het seksuele het geval is, ontbreekt in de oudste grotschilderingen elk teken van agressie. Hoe onwaarschijnlijk het ook klinkt: men kan niet anders dan besluiten dat de Cro Magnon er gedurende vele duizenden jaren hogere morele normen op nahield dan de huidige mens.
  • Dankzij zijn superieur brein kon hij ongetwijfeld makkelijk voedsel vinden. Hij/zij kon zich dus settelen en aan een vorm van landbouw doen. En sommigen zullen dat ook hebben gedaan. Men maakt immers geen magistrale schilderingen om zich nadien om de haverklap ergens anders te gaan vestigen. Het is echter niet verwonderlijk dat anderen ervoor kozen om de wijde wereld in te trekken. Die drang naar verkenning zat nu eenmaal in hun genen. Op hun weg onderwierpen ze alles en iedereen aan een verpletterend overwicht.
  • Prehistorische grotschilderingen en kunstwerken zijn over de hele wereld te vinden, maar wie alle archeologische vondsten die een hoge mate van intelligentie verraden, achterwaarts in de tijd zou uitzetten op een wereldkaart, komt automatisch terecht bij wat volgens velen het mooiste kunstwerk aller tijden is: de grotschilderingen van Chauvet.

     

Mogelijk was de superieure mens het resultaat van een door de natuur opgedrongen kruising van de goden met de Homo sapiens, of mogelijk was hij een genetisch gemanipuleerde Homo sapiens met misschien zelfs kunstmatig ingeplant DNA van andere diersoorten. In een verdere rubriek zal immers blijken dat de mens volgens sommige wetenschappers merkwaardig veel genetische overeenkomsten vertoont met bijvoorbeeld varkens. Waardoor varkens dan weer zouden kunnen helpen in de revolutie die momenteel aan de gang is in genetische manipulatie van de mens. Toegegeven, het is een vergezochte gedachte, maar wij sluiten ze niet uit.

 

Wellicht verschenen er ook op andere plaatsen ter wereld 'nieuwe mensen'. Wij denken dat er hoe dan ook nog mysterieuze schilderwerken zullen opduiken. En we willen ons niet op voorhand indekken, maar als er nog mysteries als Chauvet zouden bestaan, dan doet dit niets af van ons standpunt. Omdat wij er hoe dan ook van uitgaaan dat alle prehistorische kunst, die naam waardig, het werk is geweest van (gedegenereerde) goden.

 

... of van vervalsers. Want zoals we reeds schreven is Chauvet op een natuurlijke wijze niet te verklaren. Wetenschappers beginnen zich iets te veel vragen te stellen. Het zou ons niet verbazen als in de toekomst sommige onderzoeksresultaten of vondsten hier en daar wat worden 'bijgewerkt'.

 

Feit is dat in Zuid-Frankrijk 32.000 jaar geleden een superieur mensenras opdook waarvan de afstammelingen later de wereld zouden veroveren.

 

Volgende

Tip: als u op het gewone internetpijltje 'vorige pagina' klikt, komt u op de juiste plaats in het overzicht terecht in plaats van bovenaan.