EVA WAS EERST Atoomwapens

 

 

Atoomwapens

 

Wij geloven dat onze echte leiders een fout hebben gemaakt door oogluikend toe te staan dat verschillende onafhankelijke naties een atoomwapen ontwikkelden. Het is een vergissing die onze scheppers eveneens maakten in het verleden. Opnieuw lieten onze echte leiders dit gebeuren. (Mogelijk hadden ze geen andere keuze omwille van redenen waar we hier niet dieper op ingaan.) Vreemd genoeg zijn we, in deze tijden, in dezelfde situatie beland als onze scheppers. Wij menen dat het bezit van nucleaire wapens gemonopoliseerd moet worden door een ‘wereldorganisatie’ die volledig onafhankelijk kan optreden, met onvoorwaardelijke toegang tot alle nucleaire faciliteiten overal in de wereld. Een organisatie die indien ze het nodig acht -en als alle andere mogelijkheden zijn uitgeput- deze faciliteiten kan vernietigen. Oorlog of zelfs de verwoesting van een natie –hoe gruwelijk ook- behoort daarbij tot de mogelijkheden. Denk eraan dat het hier gaat om de toekomst van de mensheid.

 

Tussen haakjes: als nucleaire middelen enkel worden aangewend voor vredelievende doeleinden kan de hierboven bedoelde organisatie deze middelen leveren aan elk land in kwestie.

 

Het moet echter gezegd dat we nog een hele weg hebben af te leggen. En mogelijk is er een veel betere en vredelievender oplossing dan de onze … wij hopen het van harte …

Volgende